fbpx
Tervetuloa Teatteritsuomi.fi -sivustolle!
Heti alta löydät etusivun vinkit ja maakuntavalikosta löydät teatterit sekä harrastajateatterit maakunnittain.
Tietoja päivitetään jatkuvasti lisää, kannattaa pysyä kuulolla ja seurata meitä myös Facebookissa! Luvassa on loistavia esityksiä ympäri Suomen!

 

5.10.2021 TIEDOTE
Koronapandemian vuoksi jouduimme valitettavasti lykkäämään sivuston avajaisia ja pitämään hetken hiljaiseloa, mutta nyt tilanne näyttää vihdoin valoisammalta. Olemmekin päättäneet järjestää uudet avajaiset tähän vuoden 2021 loppuun ja kaikki tiedot päivitetään ajantasalle mahdollisimman pian!
Haluamme osaltamme olla tukemassa teatterialaa ja tarjota mahdollisimman paljon näkyvyyttä yhteisömme teattereille!

Teatterituotannot

Toijalan Näyttämö

Raahen Teatteri

Tervetuloa teatteritsuomi.fi –sivuston käyttäjäksi

TeatteritSuomi.fi -sivuil­tam­me löy­dät tie­toa teat­te­rei­den ja har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den tule­vis­ta esi­tyk­sis­tä maa­kun­nit­tain. Lisä­tie­to­ja päi­vi­te­tään jat­ku­vas­ti, kan­nat­taa pysyä kuulolla!

Muis­ta seu­ra­ta mei­tä myös Face­boo­kis­sa, luvas­sa on pal­jon vink­ke­jä lois­ta­viin esi­tyk­siin ympä­ri Suo­men sekä myös lippuarvontoja!

Ylhääl­tä löy­dät kaik­ki etusi­vun vin­kit ja vasem­mal­ta maa­kun­ta­va­li­kos­ta teat­te­rit maakunnittain. 

Teat­te­rit ja ilmoit­ta­jat! Haluat­ko saa­da teat­te­rin­ne / tapah­tu­man­ne / yri­tyk­sen­ne tie­dot esil­le sivus­tol­lem­me? Val­ta­kun­nal­lis­ta näky­vyyt­tä, edul­li­ses­ti - ota yhteyttä!

 

Löydät meidät myös Facebookista!

TeatteritSuomi.fi Facebook-sivusto

Tyk­kää meis­tä Facebookissa!

Haluatko saada teatterisi, tapahtumasi tai mainoksesi näkyviin sivustollemme? Ota yhteyttä!

Ilmoit­ta­jil­leTeat­te­reil­le