fbpx
Tervetuloa Teatteritsuomi.fi -sivustolle!
Heti alta löydät etusivun vinkit ja maakuntavalikosta löydät teatterit sekä harrastajateatterit maakunnittain.
Tietoja päivitetään jatkuvasti lisää, kannattaa pysyä kuulolla ja seurata meitä myös Facebookissa!
Luvassa on loistavia esityksiä ympäri Suomen!

7/2022 TIEDOTE | Sivusto uudistetaan syksyllä 2022!

Koro­na­pan­de­mian vuok­si jou­duim­me vali­tet­ta­vas­ti lyk­kää­mään sivus­ton ava­jai­sia ja pitä­mään het­ken hil­jai­se­loa. Olem­me nyt päät­tä­neet jär­jes­tää uudet ava­jai­set syk­syl­le 2022, samal­la myös sivus­to uudis­te­taan täy­sin! Teat­te­reil­le nyt todel­la hyviä etu­ja, joten kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti hypä­tä yhtei­sööm­me mukaan! 🙂

Salo, Teatteri PROvinssi

TEHDAS Teatteri, Turku

Toijalan Näyttämö, Akaa

Raahen Teatteri

Vantaan Näyttämö

Karvian Tupateatteri

Kotkan Kaupunginteatteri

Karvian Musiikkiteatteri

Tervetuloa teatteritsuomi.fi –sivuston käyttäjäksi

TeatteritSuomi.fi -sivuil­tam­me löy­dät tie­toa teat­te­rei­den ja har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den tule­vis­ta esi­tyk­sis­tä maa­kun­nit­tain. Lisä­tie­to­ja päi­vi­te­tään jat­ku­vas­ti, kan­nat­taa pysyä kuulolla!

Muis­ta seu­ra­ta mei­tä myös Face­boo­kis­sa, luvas­sa on pal­jon vink­ke­jä lois­ta­viin esi­tyk­siin ympä­ri Suo­men sekä myös lippuarvontoja!

Ylhääl­tä löy­dät kaik­ki etusi­vun vin­kit ja vasem­mal­ta maa­kun­ta­va­li­kos­ta teat­te­rit maakunnittain. 

Teat­te­rit ja ilmoit­ta­jat! Haluat­ko saa­da teat­te­rin­ne / tapah­tu­man­ne / yri­tyk­sen­ne tie­dot esil­le sivus­tol­lem­me? Val­ta­kun­nal­lis­ta näky­vyyt­tä, edul­li­ses­ti - ota yhteyttä!

 

Löydät meidät myös Facebookista!

TeatteritSuomi.fi Facebook-sivusto

Tyk­kää meis­tä Facebookissa!

Haluatko saada teatterisi, tapahtumasi tai mainoksesi näkyviin sivustollemme? Ota yhteyttä!

Ilmoit­ta­jil­leTeat­te­reil­le