fbpx
Tervetuloa Teatteritsuomi.fi -sivustolle!
Heti alta löydät etusivun vinkit ja maakuntavalikosta löydät teatterit sekä harrastajateatterit maakunnittain.
Tietoja päivitetään jatkuvasti lisää, kannattaa pysyä kuulolla ja seurata meitä myös Facebookissa!
Luvassa on loistavia esityksiä ympäri Suomen!

Viialan Teatteri

Teatterituotannot

Salo, Teatteri PROvinssi

Toijalan Näyttämö

Raahen Teatteri

Karvian Tupateatteri

Paimion Kesäteatteri

Uudenkaupungin Teatteri

Kotkan Kaupunginteatteri

Tervetuloa teatteritsuomi.fi –sivuston käyttäjäksi

TeatteritSuomi.fi -sivuil­tam­me löy­dät tie­toa teat­te­rei­den ja har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den tule­vis­ta esi­tyk­sis­tä maa­kun­nit­tain. Lisä­tie­to­ja päi­vi­te­tään jat­ku­vas­ti, kan­nat­taa pysyä kuu­lol­la!

Muis­ta seu­ra­ta mei­tä myös Face­boo­kis­sa, luvas­sa on pal­jon vink­ke­jä lois­ta­viin esi­tyk­siin ympä­ri Suo­men sekä myös lip­puar­von­to­ja!

Ylhääl­tä löy­dät kaik­ki etusi­vun vin­kit ja vasem­mal­ta maa­kun­ta­va­li­kos­ta teat­te­rit maa­kun­nit­tain. 

Teat­te­rit ja ilmoit­ta­jat! Haluat­ko saa­da teat­te­rin­ne / tapah­tu­man­ne / yri­tyk­sen­ne tie­dot esil­le sivus­tol­lem­me? Val­ta­kun­nal­lis­ta näky­vyyt­tä, edul­li­ses­ti - ota yhteyt­tä!

 

Löydät meidät myös Facebookista!

TeatteritSuomi.fi Facebook-sivusto

Tyk­kää meis­tä Face­boo­kis­sa!

Haluatko saada teatterisi, tapahtumasi tai mainoksesi näkyviin sivustollemme? Ota yhteyttä!

Ilmoit­ta­jil­leTeat­te­reil­le