fbpx
Tervetuloa Teatteritsuomi.fi -sivustolle!
Heti alta löydät etusivun vinkit ja maakuntavalikosta löydät teatterit sekä harrastajateatterit maakunnittain.
Tietoja päivitetään jatkuvasti lisää, kannattaa pysyä kuulolla ja seurata meitä myös Facebookissa!
Luvassa on loistavia esityksiä ympäri Suomen!
26.6.2022 TIEDOTE | Sivusto uudistetaan syksyllä 2022!

Koro­na­pan­de­mian vuok­si jou­duim­me vali­tet­ta­vas­ti lyk­kää­mään sivus­ton ava­jai­sia ja pitä­mään het­ken hil­jai­se­loa. Olem­me päät­tä­neet jär­jes­tää uudet ava­jai­set syk­syl­le 2022 - kaik­ki tie­dot päi­vi­te­tään ajan­ta­sal­le pian!

Salo, Teatteri PROvinssi

TEHDAS Teatteri, Turku

Toijalan Näyttämö, Akaa

Raahen Teatteri

Vantaan Näyttämö

Tervetuloa teatteritsuomi.fi –sivuston käyttäjäksi

TeatteritSuomi.fi -sivuil­tam­me löy­dät tie­toa teat­te­rei­den ja har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den tule­vis­ta esi­tyk­sis­tä maa­kun­nit­tain. Lisä­tie­to­ja päi­vi­te­tään jat­ku­vas­ti, kan­nat­taa pysyä kuulolla!

Muis­ta seu­ra­ta mei­tä myös Face­boo­kis­sa, luvas­sa on pal­jon vink­ke­jä lois­ta­viin esi­tyk­siin ympä­ri Suo­men sekä myös lippuarvontoja!

Ylhääl­tä löy­dät kaik­ki etusi­vun vin­kit ja vasem­mal­ta maa­kun­ta­va­li­kos­ta teat­te­rit maakunnittain. 

Teat­te­rit ja ilmoit­ta­jat! Haluat­ko saa­da teat­te­rin­ne / tapah­tu­man­ne / yri­tyk­sen­ne tie­dot esil­le sivus­tol­lem­me? Val­ta­kun­nal­lis­ta näky­vyyt­tä, edul­li­ses­ti - ota yhteyttä!

 

Löydät meidät myös Facebookista!

TeatteritSuomi.fi Facebook-sivusto

Tyk­kää meis­tä Facebookissa!

Haluatko saada teatterisi, tapahtumasi tai mainoksesi näkyviin sivustollemme? Ota yhteyttä!

Ilmoit­ta­jil­leTeat­te­reil­le