fbpx

Akaa, Viialan Teatteri

Ohjelmistossa 2020:

VADELMAVENEPAKOLAINEN

Hil­li­tön kome­dia suo­ma­lai­ses­ta mie­hes­tä, joka halu­aa tul­la ruotsalaiseksi

Mik­ko Vir­ta­nen on suo­ma­lai­nen mies, jol­la on ongel­ma. Hän on syn­ty­nyt vää­rään kan­sa­lai­suu­teen. Hän tun­tee ole­van­sa ruot­sa­lai­nen sie­lu suo­ma­lai­ses­sa ruu­miis­sa. ”Suo­mes­sa olen kan­sa­lai­suustran­su­na yhden ihmi­sen vähem­mis­tö, jon­ka ihmi­soi­keu­det ovat huo­nol­la tolalla.”

Mik­ko ei halua olla mörö­köl­li, ahdis­tu­nut, omaan mität­tö- myy­teen­sä usko­va suo­ma­lai­nen mies vaan syn­ty­pe­räi­nen, moder­ni, peh­meä ja ymmär­tä­väi­nen ruot­sa­lai­nen per­hee­ni­sä. ”Joten­kin minus­ta tun­tuu, että lumi­kin on Ruot­sin puo­lel­la puh­taam­paa ja kau­niim­paa. Se sataa maa­han vapau­tu- neem­min, kuin lumi­hiu­ta­leet­kin tie­täi­si­vät lei­jai­le­van­sa maa-han moniar­voi­ses­sa ja suvait­se­vas­sa maas­sa. Suo­mes­sa lumi lei­jai­lee maa­han ahdis­tuk­sen maa­pe­rään, masen­tu­nei­den ihmis­ten har­tioil­le. Lumi sekoit­taa lii­ken­teen, tekee enke­lin eteiseen.”

Alkaa Mik­ko Vir­ta­sen vai­kea mut­ta vim­mai­nen muun­tu­mi­nen rak­kaan naa­pu­rim­me, maa­il­man demo­kraat­ti­sim­man yhteis­kun­nan, kel­po kan­sa­lai­sek­si. ”Ruot­sis­sa van­ho­jen ker­ros­ta­lo­jen ovet­kin aukea­vat sisäänpäin.”

Ohjaus: Arto Mantela

MIK­KO VIR­TA­SE­NA seik­kai­lee Tee­mu Polakovski

Muis­sa roo­leis­sa: Mari­ka Man­to­nen, Juk­ka Ussa, Anne Myl­ly­mä­ki, Annii­na Tapio­har­ju, Neea Lumia­ho ja Mariia Herckman

Liput:

Perus­lip­pu 20 e
Eläkeläiset/opiskelijat 18e
Ryh­mät (min. 11 hlö) -10%. Ryh­mä­myyn­ti vain teat­te­rin lipunmyynnistä.

Esi­tyk­set ajal­la 9.10. - 12.12.2020

Teat­te­rin puhe­lin­myyn­ti: 0400 969 490

Vii­alan teat­te­ri
Nah­ka­teh­taan­tie 10
37830 Akaa

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.viialanteatteri.net

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!