fbpx

HUK - Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri

OHJELMISTOSSA 2023

Dingo -musikaali

Liput:

39 € perus­lip­pu
35 € elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön, alle 16v.
35 € ryh­mät yli 20 hen­ki­löä
(mat­kan­joh­ta­ja mak­sut­ta yli 30 hlön ryhmässä)

Huom! Lipun­myyn­ti alkaa 8.11.2022.

Kesäl­lä 2023 Hämeen­lin­nan Uudes­sa Kesä­teat­te­ris­sa näh­dään hui­kea Din­go-musi­kaa­li. Se ker­too usko­mat­to­man kiih­keän ja nopean menes­tys­ta­ri­nan, joka on osa suo­mi­roc­kin his­to­ri­aa. Suo­mi koki jotain ainut­laa­tuis­ta vuon­na 1984, kun pori­lai­sen Din­gon Sinä ja minä -kap­pa­leen musiik­ki­vi­deo näy­tet­tiin Levy­raa­dis­sa. Hys­te­ria sai alkun­sa ja rik­koi kaik­ki sen aikai­set kon­sert­ti- ja levy­myyn­tien­nä­tyk­set. Vuon­na 1986 menes­tys­ko­koon­pa­no ilmoit­ti hajoa­van­sa. Uuti­nen oli niin suu­ri, että sitä käsi­tel­tiin kaik­kial­la tele­vi­sion uuti­sia ja ajan­koh­tais­oh­jel­mia myö­ten.

Din­go-musi­kaa­lis­sa ilmiö­tä käsi­tel­lään bän­din keu­la­hah­mon Pert­ti ”Nipa” Neu­man­nin kaut­ta. Näy­tel­män ovat käsi­kir­joit­ta­neet Kai­sa Kuik­ka­nie­mi ja Otto Kaner­va.

Tari­nan pää­hen­ki­löä esit­tää Joel Mäki­nen. Muis­sa roo­leis­sa näh­dään mm. Eppu Sal­mi­nen ja Sinik­ka Sal­mi­nen.
Muka­na myös livebän­di.

KÄSI­KIR­JOI­TUS: Kai­sa Kuik­ka­nie­mi ja Otto Kaner­va
OHJAUS: Otto Kaner­va
MUSII­KIN SOVI­TUS JA KAPEL­LI­MES­TA­RI: Ant­ti Vau­ra­mo

ROO­LEIS­SA: mm. Joel Mäki­nen, Eppu Sal­mi­nen ja Sinik­ka Salminen.

Kesä­teat­te­ris­sa on nouse­va kat­so­mo ja se on koko­naan katet­tu!
Suo­sit­te­lem­me kesä­teat­te­ri­bus­sia (aika­tau­lut www.hukteatteri.fi/info)
Kesä­teat­te­rin yhtey­des­sä on myös run­saas­ti mak­sut­to­mia parkkipaikkoja.

Lisä­tie­to­ja ja esi­ty­sa­jat www.hukteatteri.fi sekä www.dingomusikaali.fi

Lipun­myyn­ti Tic­ket­mas­te­rin lip­pu­kau­pois­ta kaut­ta maan tai Tic­ket­mas­te­rin net­ti­si­vuil­ta.
Lip­pu­ja saa myös ovel­ta tun­tia ennen, mikä­li esi­tys ei ole lop­puun­myy­ty.
Ryh­mät ja väliai­ka­tar­joi­lut sekä lisä­tie­dus­te­lut info@hukteatteri.fi

Teatterit ja harrastajateatterit | Kanta-Häme