fbpx

Järvenpää, Järvenpään Teatteri

OHJELMISTOSSA 2023

Jatkuvaa kasvua

Liput

Liput alkaen 24,50 €

Komedia bisnesmaailmasta ja elämän tarkoituksesta

Ante­ro Ala­pyl­py­rä on pesun­kes­tä­vä jär­ven­pää­läi­nen insi­nöö­ri, jon­ka vii­kon koho­koh­ta on vapaa­päi­vän gril­laus­het­ki per­heen kans­sa. Yri­tys­kau­pan myö­tä hän jää työt­tö­mäk­si ja ryh­tyy pakon edes­sä yrit­tä­jäk­si. Inno­vaa­tiot seu­raa­vat tois­taan ja talous pai­suu samaa tah­tia Ante­ron sisäi­sen tyh­jyy­den kans­sa. Mut­ta mikä on ihmi­sen osa, kun rahan lii­ke mää­rää tahdin? 

Jat­ku­vaa kas­vua tut­kii kome­dian kei­noin käsi­tys­tä jat­ku­van talous­kas­vun vält­tä­mät­tö­myy­des­tä sekä taval­li­sen ihmi­sen tar­vet­ta löy­tää yhä kaoot­ti­sem­mak­si käy­väs­tä maa­il­mas­taan edes jon­kin­lai­nen tarkoitus.

Esitykset

la 10.6. klo 16 Ensi-ilta
to 15.6. klo 19
la 17.6. klo 16
su 18.6. klo 16
ke 21.6. klo 19
la 15.7. klo 16
su 16.7. klo 16
ke 19.7. klo 19
to 20.7. klo 19
pe 28.7. klo 19
la 29.7. klo 19
su 30.7. klo 16
pe 4.8. klo 19
la 5.8. klo 16
su 6.8. klo 16
to 10.8. klo 19
ke 16.8. klo 19
su 20.8. klo 16