fbpx

Jyväskylä, Naissaaren Näyttämö

OHJELMISTOSSA 2023

Pokka pitää

Liput

15 € ( kaik­ki )
8 € ( lap­set alle 12v )

Kan­na­tus­lip­pu 20 €

Jyväskylän hauskin koko perheen kesäteatteri suurella sydämellä!

Kireä Emmet ohjaa näy­tel­mää esi­kau­pun­gin moni­toi­mi­sa­liin apu­naan her­moi­le­va sisa­ren­sa, Liz. Kaik­ki sujuu mal­lik­kaas­ti, kun­nes näyt­tä­möl­le astuu kaik­kien rakas­ta­ma ja pel­kää­mä Hyac­hinth Buc­ket (huom. lausu­taan Bukee). Luon­nol­li­ses­ti­kaan mikään muu kuin pää­roo­li ei rii­tä Hyacint­hil­le, jon­ka täy­tyy teh­dä vai­ku­tus arvo­val­tai­seen rou­va Deb­de­niin. Samaan aikaan Hyacint­hin epä­kii­tol­li­sek­si roo­lik­si lan­ke­aa ylei­sen kor­kean tason säi­lyt­tä­mi­nen ja vaa­li­mi­nen hin­nal­la mil­lä hyvän­sä, vaik­ka kulis­sit kaa­tui­si­vat päälle.

Brit­ti­läi­sen tv-kome­dian kruu­nun­ja­lo­ki­vi kään­tyy nyt hul­vat­to­mak­si teat­te­rie­si­tyk­sek­si. Kesäl­lä 2023 Nais­saa­ren Näyt­tä­mön juh­la­vuo­den esi­tyk­ses­sä tapaam­me kaik­ki tele­vi­sios­ta tutut hah­mot: Hyacin­ti­hin, hänen ais­tik­kaat sisa­ren­sa Rosen ja Dai­syn sekä tie­tys­ti Ons­lown, jol­la on haas­tei­ta peit­tä­vien vaat­tei­den kans­sa. Muka­na myös monia mui­ta tut­tu­ja hah­mo­ja Nais­saa­ren Näyt­tä­mön raik­kai­na tulkintoina.

Näy­tel­män ohjaa teat­te­rioh­jaa­ja-näyt­te­li­jä, Eri­ka Hast, jon­ka aiem­pia ohjauk­sia ovat olleet mm. musi­kaa­lit Grea­se ja Amélie.

Käsi­kir­joi­tus: Roy Clar­ke
Suo­men­ta­nut: Joel Els­te­lä
Ohjaus: Eri­ka Hast

Roo­leiss­sa:
Vil­ma Jaak­ko­la, Juuso Veh­vi­läi­nen, Pau­la Äijä­nen, Kari Elo­ran­ta, Kris­tii­na Ala­kes­ti, Mii­ru Veh­ka­la, Ila­ri Lau­ri­la sekä San­na Jylänki.

Esi­tyk­ses­sä jon­kin ver­ran rons­kia kiel­tä, mut­ta sopii peri­aat­tees­sa nuo­ril­le­kin katsojille.

Teatterit ja harrastajateatterit | Keski-Suomi