fbpx

Kaarina, Kaarina-Teatteri

Ohjelmistossa 2020:

PÄÄLLYSTAKKI

Pääl­lys­tak­ki, kome­dia työ­elä­män huo­no­ne­mi­ses­ta on moder­ni uudel­leen­tul­kin­ta Niko­lai Gogo­lin legen­daa­ri­ses­ta ker­to­muk­ses­ta.

Sym­paat­ti­nen, mut­ta raha­vai­keuk­siin ajau­tu­nut ja työ­pai­kal­la vähek­syt­ty pank­ki­vir­kai­li­ja Aka­ki Aka­ki­je­vitš päät­te­lee, että avain hänen hen­ki­lö­koh­tai­seen onneen­sa on uusi pääl­lys­tak­ki. Koh­ta­lo­kas pää­tös joh­taa Aka­ki Aka­ki­je­vitšin häm­mäs­tyt­tä­väl­le seik­kai­lul­le hal­ki suo­ma­lai­sen työ­elä­män huo­no­ne­mi­sen ja kan­sain­vä­li­sen talou­den yhä oudom­mak­si käy­vien kään­tei­den – aina koh­ti oman ole­mas­sao­lon­sa ydin­tä.

Pääl­lys­tak­ki on vir­tuoo­si­mais­ta komiik­kaa ja traa­gi­nen puheen­vuo­ro ihmi­sen osat­to­muu­des­ta maa­il­mas­sa, jon­ka lait ja toi­min­ta­pe­ri­aat­teet ovat muut­tu­neet käsit­tä­mät­tö­mik­si – sekä ihmi­sen sam­mu­mat­to­mas­ta tar­pees­ta etsiä onnea ja rak­kaut­ta.

Käsi­kir­joi­tus: vapaas­ti Niko­lai Gogo­lin saman­ni­mi­seen novel­liin perus­tuen Esa Les­ki­nen ja Sami Kes­ki-Vähä­lä
Ohjaus: Valt­te­ri Roi­ha

LIPUT TULE­VAT MYYN­TIIN 1.8.2020

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.kaarina-teatteri.fi