fbpx

Kotka, Kotkan Kaupunginteatteri

OHJELMISTOSSA 2023

Supermarsu pelastaa Itämeren silakat

Teatteri Kotka - Supermarsu
Liput

Liput 16 €

Mis­sä on kel­lu­va kou­lu?
Osaa­vat­ko kalat puhua?
Mitä ovat roh­keus­rusi­nat?
Voi­ko mar­sul­la olla pyö­rät?
Jos haluat tie­tää tämän ja pal­jon muu­ta, tule kat­so­maan kuin­ka Super­mar­su pelas­taa Itä­me­ren sila­kat.
Tämän koko per­heen näy­tel­män  ensi-ilta on Suu­rel­la näyt­tä­möl­lä lau­an­tai­na 14.10.2023. Näy­tel­män on Pau­la Noro­sen kir­jan poh­jal­ta kir­joit­ta­nut Susan­na Haa­vis­to ja sävel­tä­nyt Juha Tik­ka. Esi­tyk­sen ohjaa Kat­rii­na Honkanen.

Super­mar­su pelas­taa Itä­me­ren sila­kat on koko per­heen näy­tel­mä lap­sis­ta aikuisiin.

Tutustu koko ohjelmistoon!

Teatterit ja harrastajateatterit | Kymenlaakso