fbpx

Kotka, Kotkan Kaupunginteatteri

OHJELMISTOSSA 2022 - 2023

THE ADDAMS FAMILY

Liput:

Liput 44 € ja alle 18-vuo­ti­aat 16 €

Lip­pu­myy­mä­lä pal­ve­lee ti–pe 11–17 ja 2 h ennen näytöksiä.

Odotettu suuri komediamusikaali – mukana kuoro, upeat koreografiat ja tietysti livebändi!

Addam­sin per­heen tei­ni-ikäi­nen tytär Wed­nes­day  on rakas­tu­nut (kama­lan taval­li­seen!) poi­kaan ja pyy­tää isään­sä Gomezia ole­maan ker­to­mat­ta sii­tä äidil­le. Nyt isän on teh­tä­vä jota­kin aivan tus­kas­tut­ta­van hir­ve­ää, sel­lais­ta, mitä hän ei ole kos­kaan ennen teh­nyt… hänen on pidet­tä­vä tyt­tä­ren­sä salai­suus rak­kaal­ta vai­mol­taan Morticialta!

Kun nuo­ren parin per­heet tapaa­vat ensim­mäis­tä ker­taa illal­li­sel­la Addam­sin eri­koi­ses­sa kar­ta­nos­sa, ovat kau­hu­ko­me­dian ainek­set padas­sa – kai­ken lisäk­si Addam­sin suvun esi­van­hem­mat­kin nouse­vat hau­dois­taan ihmet­te­le­mään, toteu­tuu­ko nuor­ten rak­kaus ja kuka saa pitää kenet.

Kau­hu­gen­res­tä ammen­ta­va The Addams Fami­ly on mus­tan huu­mo­rin­täy­tei­nen musi­kaa­li­ko­me­dia, jon­ka teks­tin ovat yhteis­työs­sä kir­joit­ta­neet Mars­hall Brick­man & Rick Elice.
Tari­naa kul­jet­taa eteen­päin Andrew Lipan sävel­tä­mä live­musiik­ki, jota kuul­laan ihan kau­hean hyvien muusi­koi­den tulkitsemana!

Tutustu koko ohjelmistoon!

Teatterit ja harrastajateatterit | Kymenlaakso