fbpx

Kuopio, Tammenrannan teatterit

OHJELMISTOSSA 2024

Peter Pan

Tammenranta Peter Pan 2024
Lastenteatteri Tammenranta

sijait­see Valo­har­jul­la (sisä­teat­te­ri) Veh­mas­mäes­sä Kur­ki­mäen­tie 12, n. 19 km Kuo­pion kes­kus­tas­ta etelään.

Liput 13 €

Sini Pel­to­la on apuoh­jaa­jien Aapo Hil­tusen, Inka Häti­sen ja Roo­sa Kvic­kin avus­tuk­sel­la muo­kan­nut alku­pe­räi­sen satu­hah­mon seik­kai­lui­neen Las­ten­teat­te­ri Tam­men­ran­taan sopi­vak­si ja kaik­ki 23 roo­lia on saa­tu mie­hi­tet­tyä jokai­sen pie­nem­män ja vähän isom­man näyt­te­li­jän tai­to­jen mukaiseksi.

Jos kuvit­te­lee jo näh­neen­sä sadun elo­ku­va­na tai kuul­leen­sa sen van­hem­pien luke­ma­na, on vain osit­tain oikeas­sa. Maus­teet tähän satuun ovat yllät­tä­viä, haus­ko­ja ja jopa ratkiriemukkaita.

Vai mil­tä kuu­los­taa se, että Kap­tee­ni Kou­kun tär­keim­piä sään­tö­jä rik­koo­kin tikit­tä­vä has­su kana tai että Mikä-Mikä-Maan tai­ka onkin Kei­ju­pou­ka­man puu?

Rakkautta Ryytimaalla

Tammenranta Rakkautta Ryytimaalla 2024
Kesäteatteri Tammenranta

Kesä­teat­te­rim­me sijait­see Veh­mas­mäes­sä, n. 19km Kuo­pion kes­kus­tas­ta ete­lään. Pysä­köin­ti osoit­teis­sa Kur­ki­mäen­tie 12 ja 13. Kat­so­mo osit­tain katettu.

Toi­min­nas­ta vas­taa:
Veh­mas­mäen nuo­ri­so­seu­ra ry
Kur­ki­mäen­tie 12, 70870 Hil­tu­lan­lah­ti
vehmasmaennuorisoseura@gmail.com

Liput

20 € Aikui­set
18 € Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat ja ryh­mät (ryh­mä vähin­tään 10 hlöä)
10 € Lap­set (3-16 v.)

Kesän 2024 näytelmä on Rakkautta Ryytimaalla

Mark­ku Hyvö­sen kir­joit­ta­ma hul­va­ton kome­dia, jon­ka kes­ki­pis­tees­sä seu­ra­taan Ryy­ti­maan per­het­tä. Maa­il­ma kul­kee eteen­päin, riip­pu­mat­ta jak­sa­vat­ko kaik­ki samas­sa tah­dis­sa. Digiai­ka koet­te­lee, pank­kien uudet käy­tän­nöt rasit­ta­vat, lap­set tuli­si saa­tel­la maa­il­maan ja ihan vaan hul­lut naa­pu­rit sekoit­ta­vat pak­kaa. Nyt kun koro­nas­ta pääs­tiin niin on kai­ken maa­il­man digi­vi­rus­ten aika koe­tel­la pien­tä ihmis­tä. Mut­ta mah­tuu­han tähän seka­vaan maa­il­maan vie­lä rak­kaut­ta­kin, se tulee aina niin yllät­tä­väs­tä suunnasta.

Nopea­tem­poi­nen ja vaih­tei­kas näy­tel­mä maa­il­man hulluudesta.

Näy­tel­män käsi­kir­joi­tus ja teki­jä­noi­keus Mark­ku Hyvö­nen, ohjaus Juk­ka Koleh­mai­nen. Näy­tel­män tuot­taa Veh­mas­mäen Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Ter­ve­tu­loa Kesä­teat­te­ri Tammenrantaan!