fbpx

Paimio, Paimion Teatteri

OHJELMISTOSSA 2023

Finnhits – tarinoita mikin takaa

Liput:

Liput 26 / 24 €, ryh­mät 22 € (min. 20 hlö)

(mikä­li emme pää­se vas­taa­maan puhe­li­meen, soi­tam­me takaisin)

Kari Hotakaisen teksteihin pohjautuvaa musiikkiteatteria Vistan Näyttämöllä!

Elä­mä ei ole aina juh­laa, mut­ta mut­kan taka­na odot­taa aina uusi iskel­mä. Laval­la kuul­laan kai­kil­le tut­tu­ja hit­te­jä, kuten Sata kesää, tuhat yötä ja Mom­ba­sa.

Jokai­sel­la karao­ke­lau­la­jal­la on tari­na, joka ansait­see tul­la kuul­luk­si. Nyt on aika herät­tää nämä tari­nat eloon, kun Vis­tan Näyt­tä­möl­le aste­lee karao­kei­sän­tä Juhis (Jere Saa­ris­to), baa­rin emän­tä Mira (Han­na Huh­ta­la) ja liu­ta kai­ken näh­nei­tä kan­ta-asiak­kai­ta (Han­na Suo­mi, Mar­jut Ruusu­mo, Nana Vää­tä­jä, Har­ri Vuo­re­la ja Anton Simo­lin). Karao­ke­baa­ris­sa val­lit­see luja yhteis­hen­ki ja jokai­sel­la asiak­kaal­la on sanot­ta­van­sa, oli kyse sit­ten rak­kau­den uudel­leen herät­te­lys­tä tai ylinopeussakoista.

Kari Hota­kai­sen Finn­hits-novel­li­ko­koel­maan perus­tu­va esi­tys on tut­tua Hota­kais­ta – tra­gi­ko­miik­kaa ja kir­pe­ää huu­mo­ria, jon­ka käsi­kir­joit­ta­ja Saka­ri Kir­ja­vai­nen on pake­toi­nut 70-80-luku­jen hit­tien värit­tä­mäk­si koko­nai­suu­dek­si. Pai­mios­sa esi­tyk­sen ohjaa pit­kän lin­jan teat­te­rioh­jaa­ja Timo Tir­ri. Lau­lusä­ve­let pai­koil­leen aset­taa lukui­sis­sa Pai­mion Teat­te­rin esi­tyk­sis­sä kapel­li­mes­ta­ri­na toi­mi­nut Outi Olli­la ja taus­tois­ta vas­taa esi­mer­kik­si Fin­lan­der­sis­ta tut­tu Pasi Keto­la.

Elämänmakuinen huumori ja klassikkohitit nostavat hymyn huulille – tervetuloa viihtymään!