fbpx

Paimio, Paimion Teatteri

OHJELMISTOSSA 2024

Idän pikajunan arvoitus

Idan_pikajunan_arvoitus
Liput

Liput 26,60 € / 29,10 € (+ lippu.fi tilaus­mak­su, alk. 1,50 €/tilaus)

Liput: www.lippu.fi/paimionteatteri, varaukset@paimionteatteri.fi tai 0505537317 (ma ja to klo 12-15, mikä­li emme pää­se vas­taa­maan, niin soi­tam­me takaisin).

Ryh­mä­li­put 22 €/hlö (min. 20 hlö).
Varauk­set osoit­tee­seen varaukset@paimionteatteri.fi tai 040 6854533.

Alus­ta­van varauk­sen voi teh­dä jo nyt ja lopul­li­nen hen­ki­lö­mää­rän vah­vis­tus on noin kuu­kausi ennen ensi-iltaa. Ryh­mät voi­vat myös ennak­ko­ti­la­ta alku­mal­jat (8 €/hlö) tai välia­jan lei­vok­set sekä kah­vit (6 €/hlö), jol­loin ne ovat val­miik­si katettuina.

Talvella 2024 Vistan Näyttämöllämme päästään ratakiskot nitisten murhamysteerin äärelle, kun uudenvuodenaattona ensi-iltansa saa Agatha Christien dekkariin perustuva Idän pikajunan arvoitus

Maa­il­man­kuu­lu Idän pika­ju­na jou­tuu mat­kal­laan Istan­bu­lis­ta Calais’hin lumi­vyö­ryn saar­ta­mak­si pak­ka­seen, kyy­dis­sään mitä mie­len­kiin­toi­sem­pia hah­mo­ja. Synk­kä tilan­ne tie­tys­ti pahe­nee, kun yksi jou­kos­ta mur­ha­taan. Kuka on mur­haa­ja ja kuka on hänen seu­raa­va uhrinsa?

Mat­kus­ta­jien onnek­si junas­sa mat­kaa myös maa­il­man­kuu­lu etsi­vä Hercu­le Poi­rot. Onnis­tuu­ko hän sel­vit­tä­mään mur­haa­jan iden­ti­tee­tin ajois­sa? Vär­jäy­ty­vät­kö pika­ju­nan ylel­li­set samet­ti­ver­hot ja ikku­nois­ta sisään pyryt­tä­vä lumi täy­sin veri­sek­si? Vai onko väki­val­lan teot saa­neet alkun­sa jo niin kau­an sit­ten, ettei kukaan pää­se junas­ta viat­to­ma­na? Pai­mion teat­te­rin pro­duk­tio tulee ole­maan Agat­ha Chris­tien alku­pe­räis­teks­til­le uskol­li­nen näy­tel­mä, jon­ka eteen dek­ka­ri­kir­jai­li­jan fanit voi­vat syven­tyä sekä uudet tut­ta­vuu­det odot­taa jän­nit­ty­nee­nä mur­haa­jan iden­ti­teet­tiä.

Ohjauk­ses­ta vas­taa jän­ni­tyk­sen asian­tun­ti­ja, ohjaa­ja ja teat­te­ri­pe­da­go­gi Mar­ja Vuo­ri. Hänen oikea­na käte­nään toi­mii apu­lai­soh­jaa­ja Pia Poi­ko­nen. Pika­ju­nan tun­nel­man Vis­tan Näyt­tä­möl­le suun­nit­te­lee lavas­te­suun­nit­te­li­ja Min­na Iha­lai­nen ja lavas­tuk­sen toteut­taa Anton Simo­lin kera tal­koo­tii­min. Esi­tyk­sen instru­men­taa­li­musii­keis­ta sekä äänie­fek­teis­tä vas­taa Pasi Keto­la ja valo­suun­nit­te­li­ja­na toi­mii Timo Aal­to. Upean puvu­tuk­sen meil­le loih­tii Sari Sten­lund apu­naan Anu Leh­to­nen-Sonk­ki ja mas­kee­rauk­set sekä kam­pauk­set lait­taa kun­toon Jan­nu Hytönen.

Laval­le nousee yksi­tois­ta­hen­ki­nen näyt­te­li­jä­jouk­ko: Han­nu Paju­nen, Timo Roos, Päi­vi Laak­so, Mar­ko Pek­ka­ri­nen, Sami Olan­der, Han­na Suo­mi, Anu Leh­to­nen-Sonk­ki, Jon­na Hen­ni­nen, Val­pu­ri Seik­ku­la, Arto Salo ja Jen­ni Vel­la­mo.

Hypät­kää tekin Idän pika­ju­nan kyy­tiin – ter­ve­tu­loa Vis­tan Näyttämölle!

Teatterit ja harrastajateatterit | Varsinais-Suomi