fbpx

Raahe, Raahen Teatteri

OHJELMISTOSSA 2022

NELOSTIE

Lip­pu­va­rauk­set teks­ti­vies­til­lä tai sähköpostitse:

Pik­ku­jou­lu­ko­me­dia NELOS­TIE Raa­hen Teat­te­ris­sa. Ensi-ilta kes­ki­viik­ko­na 16.11. klo 19.00!

Kek­ko­nen on anta­nut mah­ti­käs­kyn: Suo­meen on saa­ta­va nel­jäs maan­tie. Nelos­tie. Onnek­si meil­lä on Kois­ti­sen asfalt­ti­fir­ma, joka hoi­taa hom­man tar­vit­taes­sa Jää­me­rel­le asti. Kau­pan pääl­le Suo­men aate­lis­to jee­saa, edus­tuk­se­naan joku von Adlerc­roitz. Täl­lä poru­kal­la vede­tään asfalt­tia 1200 kilo­met­riä ura­kan mukaan ja vie­lä 150 kilo­met­riä huvin vuok­si päälle.

Täs­sä asfalt­ti­ko­me­dias­sa mikään ei ole pyhää, pait­si ehkä Raa­mat­tu ja sii­tä­kin puut­tuu sivu­ja. Peri­aat­tee­na on, ettei kave­ria jäte­tä, mut­ta se ei ihan aina onnis­tu. Tämän absur­din vei­ja­ri­ko­me­dian pyör­teis­sä tulee tutuk­si niin Suo­mi ete­läs­tä poh­joi­seen, kuin peri­suo­ma­lai­nen äijä­kult­tuu­ri­kin. Kyl­mäk­si ei jäte­tä ketään muu­ta, kuin nur­kas­sa louk­kuun kuol­lut rot­ta, ja sil­le­kin saa­te­taan vittuilla.

Nelos­tien kan­tae­si­tyk­sen Q-teat­te­ris­sa syk­syl­lä 2005 sanot­tiin olleen teat­te­ri­syk­syn rie­mas­tut­ta­vim­pia elä­myk­siä. Nelos­tie pal­kit­tiin Draa­ma-pal­kin­nol­la vuon­na 2007.

Käsi­kir­joi­tus: Ari Wahls­ten ja Juha Hur­me
Ohjaus: Mat­ti-Pek­ka Heikura

Raa­hen Teat­te­rin teat­te­ri­pi­ha sijait­see käve­ly­mat­kan pääs­sä Raa­hen kau­pun­gin ydin­kes­kus­tas­ta - Wan­han Puu­raa­hen portilla.

Teatterit ja harrastajateatterit | Pohjois-Pohjanmaa