fbpx

Rauma, Rauman Teatteri

OHJELMISTOSSA 2023

Murhaloukku

Liput

Perus­lip­pu
30 € / 27,50 € / 25 € / 15 €

Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät
26 € / 23,50 € / 21 € / 15 €

Lap­set, opis­ke­li­jat
16 € / 14,50 € / 13 € / 13 €

Ryh­mä (väh. 30 henk.)
28 € / 25,50 € / 23 € / 15 €

Mur­ha­louk­ku – jän­ni­tys­näy­tel­mä kah­des­sa näy­tök­ses­sä. Mus­taa huu­mo­ria tih­ku­van tril­le­rin pää­hen­ki­lö on uran­sa ehtoo­puo­lel­la ole­va kuu­lui­sa näy­tel­mä­kir­jai­li­ja Sid­ney Bruhl (Timo Jul­ku­nen), joka haa­vei­lee vie­lä yhdes­tä menestysnäytelmä.

Nuo­rel­la kol­le­gal­la, Clif­ford Ander­so­nil­la (Juha Kul­ma­la), sen sijaan on jul­kai­sua vail­le val­mis nerok­kaan jän­ni­tys­näy­tel­män käsi­kir­joi­tus. Aloit­te­le­va näy­tel­mä­kir­jai­li­ja kai­paa kui­ten­kin vie­lä koke­neen ja tun­nus­te­tun huip­puam­mat­ti­lai­sen näkemystä.

Kun­nian ja menes­tyk­sen himo voi tun­ne­tus­ti ajaa ihmi­set epä­toi­voi­siin tekoi­hin. Täs­tä ase­tel­mas­ta punou­tuu­kin hen­keä­sal­paa­vien yllä­tys­ten verk­ko, joka ei jätä kyl­mäk­si kuin uhrinsa…

Katso koko ohjelmisto!