fbpx

Rauma, Rauman Teatteri

OHJELMISTOSSA 2024

Paula!

Liput

Perus­lip­pu
51 € / 47,50 € / 44 € / 27,50 €

Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät
47 € / 43,50 € / 40 € / 27,50 €

Lap­set, opis­ke­li­jat
26 € / 23,50 € / 22 € / 22 €

Ryh­mä (väh. 30 henk.)
49 € / 45,50 € / 42 € / 27,50 €

Ennennäkemätön musikaali Paula Koivuniemestä!

Pau­la Koi­vu­nie­mi on suo­ma­lai­sen kevyen musii­kin kunin­ga­tar. Iskel­mä­täh­ti, jon­ka ura ulot­tui lähes kuu­del­le vuo­si­kym­me­nel­le. Pau­la! -musi­kaa­li ker­too rakas­te­tun artis­tin tari­nan ensim­mäi­ses­tä kei­kas­ta isän keik­kabän­din solis­ti­na aina uran huip­pu­vuo­siin ja Lei­dit laval­la -kiertueeseen.

Mikä oli Pau­lan menes­tyk­sen salai­suus ja min­kä hin­nan hän sii­tä yksi­tyi­se­lä­mäs­sään maksoi?

Sademies

Rauman teatteri - sademies 2024
Liput

Perus­lip­pu
34 € / 30,50 € / 27,50 € / 18 €

Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät
30 € / 26,50 € / 24 € / 18 €

Lap­set, opis­ke­li­jat
18 € / 15,50 € / 14 € / 14 €

Ryh­mä (väh. 30 henk.)
32 € / 28,50 € / 26 € / 18 €

Sydämellinen kasvutarina veljeksistä, erilaisuudesta ja luottamuksesta!

Char­lie (Juha Kul­ma­la) on itse­kes­kei­nen lii­ke­mies, jon­ka elä­mää ohjaa rahan ja menes­tyk­sen tavoit­te­lu. Varak­kaan per­heen poi­ka yllät­tyy mel­koi­ses­ti, kun isän kuol­tua tes­ta­ment­ti ker­too­kin mil­joo­na­pe­rin­nön pää­ty­vän hänen iso­vel­jel­leen Ray­mon­dil­le (Miro Hon­ka­nen), jon­ka ole­mas­sao­los­ta Char­lie ei aiem­min edes tiennyt.

Autis­ti­nen Ray­mond on viet­tä­nyt suu­rim­man osan elä­mäs­tään lai­tos­hoi­dos­sa. Char­lie ei aio kui­ten­kaan luo­pua perin­nös­tään suo­siol­la. Perin­tö­ra­hat mie­les­sään hän pää­tyy vie­mään Ray­mon­din mat­kal­le hal­ki Ame­ri­kan. Yllät­tä­väs­tä road-tri­pis­tä muo­dos­tuu kui­ten­kin aivan eri­lai­nen kuin Char­lie kuvit­te­li. Vel­jes­ten tutus­tut­tua Char­lien jou­tuu pun­ta­roi­maan mikä elä­mäs­sä lopul­ta on tärkeintä.

Katso koko ohjelmisto!