fbpx

Rauma, Teatteriyhdistys Fake

OHJELMISTOSSA 2022

Veriveljet

Liput:

26 €
Ryh­mä 25 € mini­mi 20 hen­ki­löä (pal­ve­lu­mak­su sis. hintaan)

Kes­to noin 2h 30 min (1 väliaika)

Yhteystiedot ja lippuvaraukset:

Tai osta liput ennak­koon Netticketistä:

Legen­daa­ri­nen musi­kaa­li ensi-iltaan Rau­mal­la 19.10.2022!
Esi­tys­paik­ka­na toi­mii Tules­Ta­lo (Ait­ta­ka­rin­ka­tu 14) välil­lä 18.10. – 12.11.2022.

Wil­ly Rus­sel­lin pal­kit­tu musi­kaa­li ker­too kieh­to­van ja lii­kut­ta­van tari­nan kak­so­sis­ta, jot­ka heti syn­ty­män­sä jäl­keen ero­tet­tui­na kas­va­vat yhteis­kun­nan eri lai­doil­la, mut­ta koh­taa­vat koh­ta­lok­kain seu­rauk­sin. Musi­kaa­li saa ylei­sön­sä lii­kut­tu­maan, mut­ta aitou­del­laan jäl­leen ker­ran todis­taa surun ja ilon ole­van hyvin lähel­lä toi­si­aan. Joten upe­aa musiik­kia sisäl­tä­vä teos var­mas­ti tem­paa kat­so­jan­sa myös mukaan rie­mul­li­siin ilon hetkiin.

Veri­vel­jiä esi­tet­tiin Lon­toon West Endis­sä yli 10.000 ker­taa ja The Dai­ly Mail -leh­ti onkin nimen­nyt teok­sen ”Stan­ding Ova­tion Musikaaliksi”

Suo­men­nos: Juk­ka Vir­ta­nen ja Rei­no Brag­ge
Ohjaus: Lau­ri Keto­nen
Kapel­li­mes­ta­ri: Juha Anti­kai­nen / J-tuo­tan­to Juha Anti­kai­nen
Pukusuun­nit­te­lu: Kai­su Ryti­sa­lo
Valo­suun­nit­te­lu: Las­se Onni­nen
Mas­kien ja kam­paus­ten suun­nit­te­lu: Pet­rii­na Suo­me­la
Pää­roo­leis­sa Enni Toi­vo­nen, Mik­ko Peko­nen ja Mar­kus Vat­ka.
Laval­la lisäk­si: Mari Vil­ja­nen, Sofia Mar­tens, Kir­si Koti­sa­lo, Jen­ni­ka Vata­ja, Onni Kivi­kaar­re, Juha-Mat­ti Uusi­ta­lo, Timo Nis­si­nen, Oska­ri Lehtola

Esitykset:

• Ti 18.10.2022 klo 19.00 / ennak­ko
• Ke 19.10.2022 klo 19.00
• Pe 21.10.2022 klo 19.00
• La 22.10.2022 klo 15.00
• Ke 26.10.2022 klo 19.00
• To 27.10.2022 klo 19.00
• La 29.10.2022 klo 18.00
• Ti 1.11.2022 klo 19.00
• To 3.11.2022 klo 19.00
• Pe 4.11.2022 klo 19.00
• To 10.11.2022 klo 19.00
• Pe 11.11.2022 klo 19.00
• La 12.11.2022 klo 15.00