fbpx

Siilinjärvi, Siilinjärven Teatteri

OHJELMISTOSSA 2024

Kaikkien aikojen viikonloppu

Liput

Perus­lip­pu 25€ 
Tiketti.fi, pal­ve­lu­mak­su + 2,50€

Tule viihtymään hulvattoman näytelmän äärelle Tahkolle!

Kaik­kien aiko­jen vii­kon­lop­pu -kome­dias­sa kul­je­taan hul­va­ton­ta Tah­ko-vii­kon­lop­pua viet­tä­vän mies­kol­mi­kon mat­kas­sa, ja vii­kon­lo­pun aika­na mukaan liit­tyy mui­ta­kin hah­mo­ja. ”Luvas­sa on koh­tauk­sia, joi­hin meis­tä jokai­nen voi samais­tua, ja hah­mo­va­li­koi­ma, jon­ka voi löy­tää joka kyläs­tä ja kadun­pät­käl­tä”, ker­too ohjaa­ja Ismo Apell.

”Pir­jo Heik­ki­län kir­joit­ta­ma äly­käs dia­lo­gi on kut­kut­ta­van nau­ret­ta­vaa ja nok­ke­laa. Ylei­sö saa kie­mur­rel­la, myö­tä­hä­peä tulee tun­tu­maan vat­san poh­jas­sa asti. Ja sitä myö­tä­hä­pe­ää­hän me suo­ma­lai­set rakas­tam­me. Mut­ta on näy­tel­mäs­sä koskettavuuttakin.”