fbpx

Salo, Teatteri PROvinssi

Ohjelmistossa 2020-2021:

MY FAIR LADY -SUURMUSIKAALI

29.10.2020 – 13.03.2021

Elizan matka katujen kasvatista leidiksi Lontoon eliittiin. Katso lisää…

Ele­tään vuot­ta 1912 Lon­toon Covent Gar­de­nis­sa.
Eliza Doo­litt­le on hyvä­sy­dä­mi­nen, mut­ta rää­vä­sui­nen kuk­ka­myy­jä, jon­ka suu­rim­pa­na toi­vee­na on pääs­tä flo­ris­tik­si omaan kuk­ka­kaup­paan ja lopet­taa työt vaa­ti­mat­to­ma­na katu­kau­pus­te­li­ja­na.
Oikeak­si myy­jät­tä­rek­si pää­se­mi­nen kui­ten­kin vaa­tii kun­nol­li­sen kie­lio­pin hal­lin­taa. Vir­heel­li­ses­ti ja mur­taen puhu­van Elizan unel­ma on siis jää­mäs­sä vain haaveeksi…

Kaik­ki muut­tuu kun brit­ti­läi­sen ylä­luo­kan poi­ka­mies, maa­il­man­kuu­lu fone­tii­kan eks­pert­ti Hen­ry Hig­gins, kuu­lee Elizan puhet­ta ja kiin­nos­tuu nei­don rah­vaan­omai­ses­ta kie­les­tä.
Hig­gins lyö vetoa evers­ti Pic­ke­rin­gin kans­sa, että pys­tyy kuu­des­sa kuu­kau­des­sa muo­vaa­maan Elizas­ta uskot­ta­van krei­vit­tä­ren suur­lä­he­tys­tön tans­siai­siin.
Eliza ottaa haas­teen vas­taan, mut­ta ään­tä­mi­sen opis­ke­lus­ta ei tule help­poa kun vas­tak­kain aset­tuu kak­si tem­pe­ra­ment­tis­ta ihmis­tä.
Vähi­tel­len Elizan puhe­tai­dot kart­tu­vat ja lei­di on val­mis esi­tel­tä­väk­si Asco­tis­sa, brit­ti­läi­sen elii­tin näyt­tä­väs­sä seurapiiritapahtumassa.…

Musi­kaa­lis­sa kuul­laan monia upei­ta sävel­miä, jot­ka kul­jet­ta­vat tarinankerrontaa.

My Fair Lady -musi­kaa­li sai ensi-iltan­sa New Yor­kin Broadwayl­lä vuon­na 1956. Audrey Hep­bur­nin ja Rex Har­ri­so­nin täh­dit­tä­mä saman nimi­nen elo­ku­va­ver­sio val­mis­tui 1964.

Esi­tyk­sen kes­to n. 2 tun­tia 50 min. (sis. väliajan)

LIPUT:

39 € perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 42.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
37 € elä­ke­läi­set, opis­ke­li­ja (Lip­pu­pis­te 40.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
35 € työ­tön, varush­lö (Lip­pu­pis­te 38.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
(+ mahd. toi­mi­tus- / laskutuskulut)

ESI­TYK­SET:

1.11. klo 15
4.11. klo 15
11.11. klo 13
13.11. klo 18
22.11. klo 15
26.11. klo 15
27.11. klo 18
5.12. klo 15

16.1.2021 18
23.1. klo 18
24.1. klo 15
30.1. klo 15
31.1. klo 15
3.2. klo 18
6.2. klo 15
7.2. klo 15
7.2. klo 18
17.2. klo 18
24.2. klo 15
26.2. klo 18
27.2. klo 18
3.3. klo 15
5.3. klo 18
7.3. klo 15
12.3. klo 18
13.3. klo 15

LISÄKSI OHJELMISTOSSA LUVASSA RUNSAASTI KONSERTTEJA JA JA STAND-UP SHOWTA:

7.11.klo 11.00 Etusi­vun jut­tu / Mau­ri Kun­nas
OSTA LIPUT!

7.11.2020 klo 18.00 Kunin­gat­ta­ret - Drag Show
OSTA LIPUT!

14.11.2020 klo 15.00 Mart­ti Suo­sa­lo - Paras­ta elä­mäs­sä
OSTA LIPUT!

15.11.2020 klo 15.00 Ollaan ihmi­sik­si: Aika jät­ti - Juice Les­ki­nen
OSTA LIPUT!

20.11.2020 klo 19.00 Tera­pian tar­pees­sa jäl­leen, osa 2
OSTA LIPUT!

28.11.2020 klo 15.00 Saik­kua, kii­tos! Osa 3
OSTA LIPUT!

29.11.klo 15.00  Club For Five - Pik­ku­jou­lu­kon­sert­ti
OSTA LIPUT!

3.12.2020 klo 19.00 Kiviä Tas­kus­sa - Kome­diail­miö
OSTA LIPUT!

4.12.klo 19.00  The Miracle - A night with Queen
OSTA LIPUT!

12.12.2020 klo 18.00 Juk­ka Puo­ti­la Show
OSTA LIPUT!

13.2.2021 klo 18.00 Mes­ta­rei­den jäl­jis­sä- kon­sert­ti
OSTA LIPUT!

20.2.2021 klo 18.00 Neon 2- Tari­na jat­kuu
OSTA LIPUT!

4.3.2021 klo 18 ja 21 Sami Hed­berg 15V- juh­la­kier­tue
OSTA LIPUT!

10.3.2021 KLO 19 Top­most - Hold me 2020 Tour
OSTA LIPUT!

31.3.2021 KLO 20 Sami Hed­berg 15V- juh­la­kier­tue
OSTA LIPUT!

11.4.2021 klo 19 Pel­le Mil­joo­na & Roc­kers
OSTA LIPUT!

14.4.2021 klo 19.00 Tuu­re Kil­pe­läi­nen ja Kai­hon Kara­vaa­ni: Paluu para­tii­siin 2021
OSTA LIPUT!

17.4.2021 klo 18 Mam­ba- kon­sert­ti
OSTA LIPUT!

KATSO KOKO OHJELMISTO TÄÄLTÄ!
WWW.TEATTERIPROVINSSI.FI

TER­VE­TU­LOA VIIH­TY­MÄÄN JA NAUTTIMAAN!

KEVÄÄLLÄ 2021:

HIIRENLOUKKU

21.03.2021 – 24.04.2021 

HIIRENLOUKKU, K-12 | Katso lisää…

Hii­ren­louk­ku sijoit­tuu maa­seu­dul­le, juu­ri avat­tuun Monkswel­lin täys­hoi­to­laan.
Radios­sa uuti­soi­daan Lon­toos­sa tapah­tu­nees­ta mur­has­ta, samal­la kun Mol­lien ja Gilles’n pyö­rit­tä­mään hoi­to­laan kerään­tyy mitä per­soo­nal­li­sim­pia vie­rai­ta.
Kukaan ei kui­ten­kaan ker­ro itses­tään koko totuut­ta.
Hii­ren­louk­ku pitää todel­la ottees­saan, sil­lä nerok­kaas­ti punot­tua salai­suuk­sien verk­koa sel­vi­tel­lään lop­pu­met­reil­le asti.

Mur­ha­mys­tee­ri Hii­ren­louk­ku on rikos­näy­tel­mien klas­sik­ko ja taat­tua Agat­ha Chris­tie­tä, joten lop­pu­rat­kai­su yllät­tää var­mas­ti.
Perin­tee­nä onkin, että ylei­söä pyy­de­tään esi­tyk­sen näh­ty­ään ole­maan ker­to­mat­ta mur­haa­jan hen­ki­löl­li­syyt­tä kenel­le­kään, joka ei ole näh­nyt esitystä.

Hii­ren­louk­ku (The Mouset­rap) on maa­il­man pit­kä­kes­toi­sin yhtä­jak­soi­ses­ti esi­tet­ty näytelmä.

Esi­tyk­sen kes­to n. 2 tun­tia (sis. väliajan)

LIPUT:

29 € perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 31.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
27 € S-etu (Lip­pu­pis­te 29.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
27 € elä­ke, opis­ke­li­ja (Lip­pu­pis­te 29.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
25 € S-etu elä­ke, opi­ke­li­ja, varush­lö, työ­tön (Lip­pu­pis­te 27.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
25 € ryh­mä väh. 20 hlö
Ryh­mä­myyn­ti vain teat­te­ril­ta
(+ mahd. toi­mi­tus- / laskutuskulut)

ESI­TYK­SET:

21.3. klo 15
25.3. klo 18
27.3. klo 15
28.3. klo 15
7.4. klo 15 ja
7.4. klo 19
9.4. klo 18
15.4. klo 18
18.4. klo 15
21.4. klo 18
22.4. klo 18
24.4. klo 15

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatteriprovinssi.fi