fbpx

Salo, Teatteri PROvinssi

Ohjelmistossa 2020:

MY FAIR LADY -SUURMUSIKAALI

03.10.2020 – 05.12.2020

Elizan matka katujen kasvatista leidiksi Lontoon eliittiin. Katso lisää…

Ele­tään vuot­ta 1912 Lon­toon Covent Gar­de­nis­sa.
Eliza Doo­litt­le on hyvä­sy­dä­mi­nen, mut­ta rää­vä­sui­nen kuk­ka­myy­jä, jon­ka suu­rim­pa­na toi­vee­na on pääs­tä flo­ris­tik­si omaan kuk­ka­kaup­paan ja lopet­taa työt vaa­ti­mat­to­ma­na katu­kau­pus­te­li­ja­na.
Oikeak­si myy­jät­tä­rek­si pää­se­mi­nen kui­ten­kin vaa­tii kun­nol­li­sen kie­lio­pin hal­lin­taa. Vir­heel­li­ses­ti ja mur­taen puhu­van Elizan unel­ma on siis jää­mäs­sä vain haa­veek­si…

Kaik­ki muut­tuu kun brit­ti­läi­sen ylä­luo­kan poi­ka­mies, maa­il­man­kuu­lu fone­tii­kan eks­pert­ti Hen­ry Hig­gins, kuu­lee Elizan puhet­ta ja kiin­nos­tuu nei­don rah­vaan­omai­ses­ta kie­les­tä.
Hig­gins lyö vetoa evers­ti Pic­ke­rin­gin kans­sa, että pys­tyy kuu­des­sa kuu­kau­des­sa muo­vaa­maan Elizas­ta uskot­ta­van krei­vit­tä­ren suur­lä­he­tys­tön tans­siai­siin.
Eliza ottaa haas­teen vas­taan, mut­ta ään­tä­mi­sen opis­ke­lus­ta ei tule help­poa kun vas­tak­kain aset­tuu kak­si tem­pe­ra­ment­tis­ta ihmis­tä.
Vähi­tel­len Elizan puhe­tai­dot kart­tu­vat ja lei­di on val­mis esi­tel­tä­väk­si Asco­tis­sa, brit­ti­läi­sen elii­tin näyt­tä­väs­sä seu­ra­pii­ri­ta­pah­tu­mas­sa.…

Musi­kaa­lis­sa kuul­laan monia upei­ta sävel­miä, jot­ka kul­jet­ta­vat tari­nan­ker­ron­taa.

My Fair Lady -musi­kaa­li sai ensi-iltan­sa New Yor­kin Broadwayl­lä vuon­na 1956. Audrey Hep­bur­nin ja Rex Har­ri­so­nin täh­dit­tä­mä saman nimi­nen elo­ku­va­ver­sio val­mis­tui 1964.

Esi­tyk­sen kes­to n. 2 tun­tia 50 min. (sis. välia­jan)

LIPUT:

39 € perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 42.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
37 € elä­ke­läi­set, opis­ke­li­ja (Lip­pu­pis­te 40.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
35 € työ­tön, varush­lö (Lip­pu­pis­te 38.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
(+ mahd. toi­mi­tus- / las­ku­tus­ku­lut)

ESI­TYK­SET:

la 3.10.2020 klo 18.00
ke 7.10.2020 klo 15.00
la 10.10.2020 klo 13.00 & klo 18.00
ke 14.10.2020 klo 18.00 *S-etu näy­tös*
la 17.10.2020 klo 15.00
su 18.10.2020 klo 15.00
ke 21.10.2020 klo 13.00 & klo 18.00
to 22.10.2020 klo 18.00 *S-etu näy­tös*
to 29.10.2020 klo 15.00
su 1.11.2020 klo 15.00
ke 4.11.2020 klo 15.00
pe 6.11.2020 klo 18.00 *S-etu näy­tös*
su 8.11.2020 klo 15.00
ke 11.11.2020 klo 13.00 & klo 18.00
pe 13.11.2020 klo 18.00 *S-etu näy­tös*
ke 18.11.2020 klo 18.00
su 22.11.2020 klo 15.00
to 26.11.2020 klo 15.00
pe 27.11.2020 klo 18.00
la 5.12.2020 klo 15.00

KAKSKYTÄ VUOTTA - JA RIKALA / K-18

12.11.2020 – 12.12.2020 

20-vuotisjuhlarevyy! Katso lisää…

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus: Arto Nie­mi­nen

Laval­la:
Piia Kori­se­va, Arto Lepis­tö, Mik­ko Saa­ri, Sari­ta Sil­ven­noi­nen, Tom­mi
Soi­din­mä­ki, Joo­nas Suo­mi­nen, Ven­la Vii­sa­nen

Musii­kis­ta vas­taa Tom­mi Soi­din­mäen VAS­TA­KAI­KU orkes­te­ri

Esi­tyk­sen kes­to n. 2 tun­tia (sis. välia­jan)

LIPUT:

32€ perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 35.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
30€ S-etu (Lip­pu­pis­te 33.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
S-etu ei kos­ke yri­tyk­siä eikä yhdis­tyk­siä
(+ mahd. toi­mi­tus- / las­ku­tus­ku­lut)

ESI­TYK­SET RIKA­LAN­NÄYT­TÄ­MÖL­LÄ:

to 12.11.2020 klo 19.00
pe 13.11.2020 klo 19.00
la 14.11.2020 klo 16.00
la 14.11.2020 klo 19.30
to 19.11.2020 klo 19.00
pe 20.11.2020 klo 19.00
la 21.11.2020 klo 16.00
la 21.11.2020 klo 19.30
to 26.11.2020 klo 19.00
pe 27.11.2020 klo 19.00
la 28.11.2020 klo 16.00
la 28.11.2020 klo 19.30
to 3.12.2020 klo 19.00
pe 4.12.2020 klo 19.00
la 5.12.2020 klo 16.00
la 5.12.2020 klo 19.30
to 10.12.2020 klo 19.00
pe 11.12.2020 klo 19.00
la 12.12.2020 klo 16.00
la 12.12.2020 klo 19.30

LISÄKSI OHJELMISTOSSA LUVASSA RUNSAASTI KONSERTTEJA JA JA STAND-UP SHOWTA:

29.8.2020 klo 18 Ans­si Kela - Kon­sert­ti
OSTA LIPUT!

2.9.2020 klo 19.00 Jark­ko Tam­mi­nen - Kuu­lee­ko Salo?
OSTA LIPUT!

8.10.klo 19.00  Jes­se Kai­ku­ran­ta- Soo­lo­kon­sert­ti
OSTA LIPUT!

9.10.2020 klo 19.00 Unto Mono­nen - Musiik­ki­näy­tel­mä
OSTA LIPUT!

13.10.2020 klo 19.00 Erja Lyy­ti­nen - Blues­ku­nin­ga­tar
OSTA LIPUT!

16.10.klo 19.00  Ves­te­ri­nen Yhty­ei­neen: Kaik­ki jat­kuu hyvin - Kon­sert­ti
OSTA LIPUT!

17.10.2020 klo 20.00 Ilk­ka Kivi- Stand Up / K-18
OSTA LIPUT!

23.10.2020 klo 19.00 Pel­le Mil­joo­na & Roc­kers
OSTA LIPUT!

25.10.2020 klo 15.00 Van­ho­ja Poi­kia
OSTA LIPUT!

28.10.2020 klo 19.00 Nau­rua Kol­man­nel­la - Suo­ma­lai­nen huu­mo­ri­lau­lu­kon­sert­ti
OSTA LIPUT!

31.10.2020 klo 19.00 Jor­ma Uoti­nen / 50.v Juh­la­kier­tue
OSTA LIPUT!

5.11.klo 19.00 Top­most - Hold me 2020 Tour
OSTA LIPUT!

7.11.klo 11.00 Etusi­vun jut­tu / Mau­ri Kun­nas
OSTA LIPUT!

7.11.2020 klo 18.00 Kunin­gat­ta­ret - Drag Show
OSTA LIPUT!

14.11.2020 klo 15.00 Mart­ti Suo­sa­lo - Paras­ta elä­mäs­sä
OSTA LIPUT!

15.11.2020 klo 15.00 Ollaan ihmi­sik­si: Aika jät­ti - Juice Les­ki­nen
OSTA LIPUT!

20.11.2020 klo 19.00 Tera­pian tar­pees­sa jäl­leen, osa 2
OSTA LIPUT!

21.11.2020 klo 18.00 Mam­ba- kon­sert­ti
OSTA LIPUT!

26.11.2020 klo 20.00 Sami Hed­berg 15.V Juh­la­kier­tue
OSTA LIPUT!

28.11.2020 klo 15.00 Saik­kua, kii­tos! Osa 3
OSTA LIPUT!

29.11.klo 15.00  Club For Five - Pik­ku­jou­lu­kon­sert­ti
OSTA LIPUT!

3.12.2020 klo 19.00 Kiviä Tas­kus­sa - Kome­diail­miö
OSTA LIPUT!

4.12.klo 19.00  The Miracle - A night with Queen
OSTA LIPUT!

12.12.2020 klo 18.00 Juk­ka Puo­ti­la Show
OSTA LIPUT!

13.2.2021 klo 18.00 Mes­ta­rei­den jäl­jis­sä - Kon­sert­ti
OSTA LIPUT!

20.2.2021 klo 18.00 Neon2 - Tari­na jat­kuu
OSTA LIPUT!

14.4.2021 klo 19.00 Tuu­re Kil­pe­läi­nen ja Kai­hon Kara­vaa­ni: Paluu para­tii­siin 2021
OSTA LIPUT!

KATSO KOKO OHJELMISTO TÄÄLTÄ!
WWW.TEATTERIPROVINSSI.FI

TER­VE­TU­LOA VIIH­TY­MÄÄN JA NAUT­TI­MAAN!

KEVÄÄLLÄ 2021:

HIIRENLOUKKU

10.03.2021 – 24.04.2021 

HIIRENLOUKKU, K-12 | Katso lisää…

Hii­ren­louk­ku sijoit­tuu maa­seu­dul­le, juu­ri avat­tuun Monkswel­lin täys­hoi­to­laan.
Radios­sa uuti­soi­daan Lon­toos­sa tapah­tu­nees­ta mur­has­ta, samal­la kun Mol­lien ja Gilles’n pyö­rit­tä­mään hoi­to­laan kerään­tyy mitä per­soo­nal­li­sim­pia vie­rai­ta.
Kukaan ei kui­ten­kaan ker­ro itses­tään koko totuut­ta.
Hii­ren­louk­ku pitää todel­la ottees­saan, sil­lä nerok­kaas­ti punot­tua salai­suuk­sien verk­koa sel­vi­tel­lään lop­pu­met­reil­le asti.

Mur­ha­mys­tee­ri Hii­ren­louk­ku on rikos­näy­tel­mien klas­sik­ko ja taat­tua Agat­ha Chris­tie­tä, joten lop­pu­rat­kai­su yllät­tää var­mas­ti.
Perin­tee­nä onkin, että ylei­söä pyy­de­tään esi­tyk­sen näh­ty­ään ole­maan ker­to­mat­ta mur­haa­jan hen­ki­löl­li­syyt­tä kenel­le­kään, joka ei ole näh­nyt esi­tys­tä.

Hii­ren­louk­ku (The Mouset­rap) on maa­il­man pit­kä­kes­toi­sin yhtä­jak­soi­ses­ti esi­tet­ty näy­tel­mä.

Esi­tyk­sen kes­to n. 2 tun­tia (sis. välia­jan)

LIPUT:

29 € perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 31.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
27 € S-etu (Lip­pu­pis­te 29.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
27 € elä­ke, opis­ke­li­ja (Lip­pu­pis­te 29.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
25 € S-etu elä­ke, opi­ke­li­ja, varush­lö, työ­tön (Lip­pu­pis­te 27.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
25 € ryh­mä väh. 20 hlö
Ryh­mä­myyn­ti vain teat­te­ril­ta
(+ mahd. toi­mi­tus- / las­ku­tus­ku­lut)

ESI­TYK­SET:

 

ke 10.3.2021 klo 18.00
la 13.3.2021 klo 18.00
su 14.3.2021 klo 15.00
ke 17.3.2021 klo 15.00
ke 17.3.2021 klo 19.00
su 21.3.2021 klo 15.00
la 27.3.2021 klo 15.00
ke 7.4.2021 klo 15.00
ke 7.4.2021 klo 19.00
pe 9.4.2021 klo 18.00
su 18.4.2021 klo 15.00
ke 21.4.2021 klo 18.00
la 24.4.2021 klo 15.00

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatteriprovinssi.fi