fbpx

Salo, Teatteri PROvinssi

Ohjelmistossa 2022:

Ter­ve­tu­loa Teat­te­ri PRO­vins­sin pää­näyt­tä­möl­le Astrum-kes­kuk­seen Salon yti­meen. Vuo­den 2022 ohjel­mis­tos­sa näh­dään huip­pu­kat­taus teat­te­ria, kon­sert­te­ja, viih­det­tä ja tunteita!

 

Kat­so koko ohjel­mis­to: www.teatteriprovinssi.fi
Tie­dus­te­lut ja varauk­set: myynti@teatteriprovinssi.fi / 0440 520 260

Valon pisaroita -musiikkinäytelmä

Ensi-ilta 1.10.2022 ja esi­tyk­siä 10.12.2022 asti

Uusi suo­ma­lai­nen musiik­ki­näy­tel­mä Tuu­re Kil­pe­läi­sen ja Kai­hon Kara­vaa­nin musiik­kiin pohjautuen.

Mika Räi­nän käsi­kir­joit­ta­ma ja Joo­nas Suo­mi­sen ohjaa­ma näy­tel­mä on haus­ka, kos­ket­ta­va ja tun­tei­den­täy­tei­nen kas­vu­ta­ri­na hen­ki­lös­tä, joka on elä­nyt koko elä­män­sä ulkoa­päin kat­sot­tu­na unel­mae­lä­mää. Kui­ten­kin hän kokee kär­si­vän­sä yksi­näi­syy­des­tä, rak­kau­det­to­muu­des­ta ja häpeäs­tä. Hän oli­si val­mis muu­tok­seen, joka vaa­tii itsen­sä koh­taa­mis­ta, luo­pu­mis­ta ja ennen kaik­kea omien tar­pei­den myöntämistä.

Lukuisia huippuvierailuja vuoden ympäri

Omien teat­te­ri­tuo­tan­to­jen lisäk­si Teat­te­ri PRO­vins­si tuo lukui­sia huip­pu­vie­rai­li­joi­ta pää­näyt­tä­möl­le Astrum-kes­kuk­seen sekä Loh­jan Lau­ren­tius-saliin! Kevään 2022 kat­tauk­ses­sa näh­dään mm. men­ta­lis­ti Pete Pos­ki­par­ta, iki-iha­na See­la Sel­la, etu­ri­vin artis­ti Iri­na ja suur­musi­kaa­li Eva­kon kyy­nel. Syk­syl­lä pää­näyt­tä­mön ohjel­ma jat­kuu mm. ihas­tut­ta­val­la Susan­na Haa­vis­ton Piaf-kon­ser­til­la, stand-upil­la, kome­dial­la sekä juh­la­kon­ser­teil­la niin Mik­ko Ala­ta­lol­ta, Mario­nil­ta kuin Dannyltakin!

Tutustu myös kesäteattereiden ohjelmistoon Mustion Linnalla, Mathildedalissa ja Halikon Rikalanmäellä!

Teat­te­ri PRO­vins­si on salo­lai­nen tapah­tu­ma­tuo­tan­to­ko­ko­nai­suus, joka tuo omia teat­te­ri­pro­duk­tioi­ta ja huip­pu­vie­rai­lu­ja Saloon ja lähiym­pä­ris­töön. Kol­me kesä­teat­te­ria, pää­näyt­tä­mö Salon kes­kus­tan tun­tu­mas­sa ja Loh­jan Lau­ren­tius-salin vie­rai­lut takaa­vat tun­tei­ta ja viih­det­tä vuo­den ympäri!

TERVETULOA TEATTERI PROVINSSIIN!

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatteriprovinssi.fi

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!