fbpx

Suomi, Teatteri Taimine

Teatteri Taimine

Kiertueteatteri lapsille ja nuorille.

Näy­tök­sem­me on suun­nat­tu ala­kou­lul­le sekä yläkoululle/lukiolle.

Teat­te­ri Tai­mi­ne tuot­taa uut­ta draa­ma­teks­tiä, puo­lus­taen las­ten ja nuor­ten näkö­kul­maa yhä vaa­ti­vam­mas­sa ja muut­tu­vas­sa maailmassa.

Ammat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va teat­te­ri esiin­tyy vuo­sit­tain lähes 50 000 kat­so­jal­le koko maas­sa. Esiin­nym­me päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa sekä kulttuuritaloissa.

 

Tie­toa esi­tyk­sis­tä: www.taimine.fi

Tie­dus­te­lut ja varaukset:

info@taimine.fi / 040 685 3939

 

Teat­te­rin kotisivut:

www.taimine.fi

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!