fbpx

Akaa, Toijalan Näyttämö

OHJELMISTOSSA 2022 - 2023

SAUNAILTA

Liput:

20 € / 18 € / 15 €

LIPPUVARAUKSET JA LISÄTIETOJA:

Räväk­kä nau­ru­pom­mi jat­kuu Toi­ja­lan Näyt­tä­möl­lä! Fir­man nai­set kokoon­tu­vat yhtei­seen sau­nail­taan ja sihaut­ta­vat löy­ly­juo­mat auki. Samal­la löys­ty­vät myös kie­len­kan­nat. Mitä pidem­mäl­le ilta ehtii, sitä terä­vim­mik­si kom­men­tit käy­vät. Mies­strip­pa­rin vie­rai­lu kär­jis­tää tilan­net­ta enti­ses­tään ja mies on alis­tet­ta­va kei­nol­la mil­lä hyvänsä..

Teatterit ja harrastajateatterit | Pirkanmaa