fbpx

Akaa, Toijalan Näyttämö

Ohjelmisto 2022:

Golfleskien kapina - farssi

Esi­tys­paik­ka: Toi­ja­lan sata­man kesä­teat­te­ri, Kan­gas­saa­ren­tie 2, 37830 Akaa

Käsi­kir­joi­tus Ant­ti Hopia
Ohjaus Jen­na Teinilä

Into­hi­moi­sen golf­faa­jan vai­mo aloit­taa nai­ma­la­kon ja sii­tä­hän fars­si syntyy…

ESI­TY­SA­JAT:

SU  3.7.  KLO 18
KE   6.7. KLO 18
SU 10.7. KLO 18
KE 13.7. KLO 18
PE 15.7. KLO 18
LA 16.7. KLO 13
SU 17.7. KLO 18
KE 20.7. KLO 18
PE 22.7. KLO 18
LA 23.7. KLO 18
KE 27.7. KLO 18
PE 29.7. KLO 18
LA 30.7. KLO 18
SU 31.7. KLO 18
KE   3.8. KLO 18
PE   5.8. KLO 18
SU   7.8. KLO 18
KE 10.8. KLO 18
PE 12.8. KLO 18
LA 13.8. KLO 13
SU 14.8. KLO 13

LIPUT: 20 €

LIP­PU­VA­RAUK­SET JA LISÄTIETOJA:

e-mail: info@toijalannayttamo.com 
puh. 040-744 3517

Musiikkiristeily maailman ympäri

Esi­tys­paik­ka: Toi­ja­lan sata­man kesä­teat­te­ri, Kan­gas­saa­ren­tie 2, 37830 Akaa

Teras­si­vel­jet ja Team­Kezi esit­tä­vät “Musiik­ki­ris­tei­ly maa­il­man ympäri”.

Suo­ma­lai­nen Mark­ku on kyl­läs­ty­nyt elä­mään­sä Suo­mes­sa ja läh­tee maa­il­mal­le etsi­mään onnea ja ins­pi­raa­tio­ta. Mat­kan­sa aika­na Mark­ku vie­rai­lee yli 20 maas­sa etsien vas­tauk­sia elä­män kipe­riin kysy­myk­siin ja hän pää­see tapaa­maan toi­nen tois­taan lois­tok­kaam­pia huip­pue­siin­ty­jiä. Mat­ka ei kui­ten­kaan suju ongel­mit­ta, vaan Mark­ku jou­tuu koh­taa­maan niin ihmi­suh­deon­gel­mat, luon­no­nil­miöt kuin oman itsensä.

Käsi­kir­joi­tus, ohjaus ja tuo­tan­to: Jes­se Vii­ni­kan­gas, Valt­te­ri Mön­kö, Jaa­na Saa­re­la, Mika Nuora

Musii­kin sovi­tus: Jes­se Vii­ni­kan­gas ja Valt­te­ri Mönkö

Lavas­tus ja puvus­tus: Toi­ja­lan Näyttämö

Bän­di: Jes­se Vii­ni­kan­gas, viu­lu ja lau­lu; Valt­te­ri Mön­kö, sak­so­fo­ni ja lau­lu; Emma Hei­no­nen, kos­ket­ti­met ja lyö­mä­soit­ti­met; Joo­nas Aho­nen, rum­mut ja kita­ra; Eelis Kaner­va, basso

Mar­kun roo­lis­sa: Heik­ki Haapaniemi

Muut näyt­te­li­jät: Jes­se Vii­ni­kan­gas, Valt­te­ri Mön­kö sekä TeamKezi

ESI­TYK­SET:

la 9.7. klo 19 ensi-ilta
su 17.7. klo 13
la 23.7. klo 13
to 28.7. klo 18
su 7.8. klo 13
pe 19.8. klo 21 yönäytös

LIPUT: 20€

LIP­PU­VA­RAUK­SET JA LISÄTIETOJA:

e-mail: info@toijalannayttamo.com 
puh. 040-744 3517

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

e-mail: info@toijalannayttamo.com 
puh. 040-744 3517

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.toijalannayttamo.com

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!