fbpx

Akaa, Toijalan Näyttämö

Ohjelmistossa 2020:

EINO LEINO PYJAMASSA

Sul­le nau­ran nei­ti kesä­hei­nä eli Eino Lei­no pyja­mas­sa

Esi­tys­paik­ka: Toi­ja­lan Sam­po­la, Sam­po­lan­tie 3, 37800 Akaa

On vuo­den­vaih­de 1903/1904. Nuo­ri Eino Lei­no pyr­kii kai­kin kei­noin kosis­ke­le­maan vuo­krae­män­tän­sä tytär­tä Frey­aa, mut­ta jat­ku­va raha­pu­la aset­taa estei­tä. Samaan aikaan naa­pu­rin van­ha­her­ra lie­hit­te­lee Frey­an äitiä ja lait­taa Lei­non kuit­taa­maan vel­ko­jaan kir­joit­ta­mal­la hänen puo­les­taan rak­kaus­kir­jei­tä. Sit­ten oves­ta astuu sala­pe­räi­nen nai­nen… Ant­ti Hopian vauh­di­kas fars­si lait­taa suur­mie­hen kes­kel­le vil­liä ja seko­päi­sen haus­kaa tapah­tu­ma­ket­jua, jos­sa kult­tuu­rin sivis­ty­nyt pin­ta kari­see ja kat­so­ja hauk­koo hen­ke­ään min­kä nau­rul­taan ehtii.

Esi­tys­ka­len­te­ri:

la 12.9. klo 17
su 13.9. klo 17
su 20.9. klo 17
la 26.9. klo 17
su 27.9. klo 17

Liput: 20 e / 18 e / 15 e (sis. väliai­ka­tar­joi­lun)
Vas­taa­no­tam­me Smar­tum-sete­lei­tä

VARAUK­SET JA LISÄ­TIE­TO­JA:

puh. 040-744 3517
Koti­si­vut: www.toijalannayttamo.com
email: info@toijalannayttamo.com

PIKKU PRINSSI

Esi­tys­paik­ka: Toi­ja­lan Sam­po­la, Sam­po­lan­tie 3, 37800 Akaa

Antoi­ne de Saint-Exupé­ryn rakas­tet­tuun klas­sik­ko­teok­seen perus­tu­va koko per­heen näy­tel­mä.

Pik­ku Prins­si jou­tuu koti­täh­del­lään (aste­roid B 612) vai­keuk­siin erään kukan kans­sa. Niin­pä hän läh­tee mat­kal­le etsi­mään ystä­viä ja tie­toa, oppi­maan uut­ta.
Aste­roi­deil­la 325-329 hän tapaa hyvin kum­mal­li­sia iso­ja ihmi­siä. Kuu­den­nes­sa kier­to­täh­des­sä asuu Maan­tie­tei­li­jä, joka ehdot­taa tut­ki­mus­mat­kaa Maa-täh­del­le.

Maas­sa Pik­ku Prins­si tutus­tuu Len­tä­jään, Käär­mee­seen ja Ket­tuun.
Ja Ketul­ta hän oppii ne kaik­kein tär­keim­mät asiat:

Vää­rin­kä­si­tyk­set joh­tu­vat aina sanois­ta.
Ainoas­taan sydä­mel­lään näkee hyvin.
Tär­keim­piä asioi­ta ei näe sil­mil­lä.”

Esityskalenteri

la                   10.10.20        16:00
su                  11.10.20        16:00
pe                  16.10.20        19:00
la                   17.10.20        16:00
su                  18.10.20        16:00
su                  25.10.20        16:00
la                   31.10.20        16:00
su                    1.11.20        16:00
la                     7.11.20        16:00
su                    8.11.20        16:00
la                   14.11.20        16:00
pe                  20.11.20        19:00
la                   21.11.20        16:00
su                  22.11.20        16:00
la                   28.11.20        16:00
su                  29.11.20        16:00
pe                    4.12.20        19:00
la                     5.12.20        16:00
la                   12.12.20        16:00
su                  13.12.20        16:00

Liput: 15 e, ryh­mä­lip­pu 4 hen­keä 50 e

Ikä­suo­si­tus 7v.
Vas­taa­no­tam­me Smar­tum-sete­lei­tä

VARAUK­SET JA LISÄ­TIE­TO­JA:

puh. 040-744 3517
Koti­si­vut: www.toijalannayttamo.com
email: info@toijalannayttamo.com

KESÄLLÄ 2021:

PUUTTEENKULMAN ILOISET ROUVAT

Musiikkikomedia

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Varauk­set ja lisä­tie­to­ja:
e-mail: info@toijalannayttamo.com 
puh. 040-744 3517

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.toijalannayttamo.com

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!