fbpx

Akaa, Toijalan Näyttämö

Ohjelmistossa 2021:

PIKKU PRINSSI

Esi­tys­paik­ka: Toi­ja­lan Sam­po­la, Sam­po­lan­tie 3, 37800 Akaa

Antoi­ne de Saint-Exupé­ryn rakas­tet­tuun klas­sik­ko­teok­seen perus­tu­va koko per­heen näytelmä.

Pik­ku Prins­si jou­tuu koti­täh­del­lään (aste­roid B 612) vai­keuk­siin erään kukan kans­sa. Niin­pä hän läh­tee mat­kal­le etsi­mään ystä­viä ja tie­toa, oppi­maan uut­ta.
Aste­roi­deil­la 325-329 hän tapaa hyvin kum­mal­li­sia iso­ja ihmi­siä. Kuu­den­nes­sa kier­to­täh­des­sä asuu Maan­tie­tei­li­jä, joka ehdot­taa tut­ki­mus­mat­kaa Maa-tähdelle.

Maas­sa Pik­ku Prins­si tutus­tuu Len­tä­jään, Käär­mee­seen ja Ket­tuun.
Ja Ketul­ta hän oppii ne kaik­kein tär­keim­mät asiat:

Vää­rin­kä­si­tyk­set joh­tu­vat aina sanois­ta.
Ainoas­taan sydä­mel­lään näkee hyvin.
Tär­keim­piä asioi­ta ei näe silmillä.”

PIKKU PRINSSIN JOULUKUUN 2020 NÄYTÖKSET ON PERUTTU KORONAEPIDEMIAN VUOKSI.

NÄY­TÖK­SET JAT­KU­VAT VUO­DEN­VAIH­TEEN JÄL­KEEN HETI KUN MÄÄ­RÄYK­SET SAL­LI­VAT YLEI­SÖ­TI­LAI­SUUK­SIEN JÄRJESTÄMISEN.

Uudet esi­ty­sa­jat päi­vi­te­tään näky­viin heti, kun ne ovat tiedossa! 

Liput: 15 e, ryh­mä­lip­pu 4 hen­keä 50 e

Ikä­suo­si­tus 7v.
Vas­taa­no­tam­me Smartum-seteleitä

VARAUK­SET JA LISÄTIETOJA:

puh. 040-744 3517
Koti­si­vut: www.toijalannayttamo.com
email: info@toijalannayttamo.com

KESÄLLÄ 2021:

PUUTTEENKULMAN ILOISET ROUVAT

Musiikkikomedia

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Varauk­set ja lisä­tie­to­ja:
e-mail: info@toijalannayttamo.com 
puh. 040-744 3517

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.toijalannayttamo.com

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!