fbpx

Akaa, Toijalan Näyttämö

Ohjelmisto 2022:

ROUVA DULSKAN MORAALI

Esi­tys­paik­ka: Toi­ja­lan Sam­po­la, Sam­po­lan­tie 3, 37800 Akaa

Gabrie­la Zapols­kan Rou­va Duls­kan moraa­li tuli ensi ker­taa näyt­tä­möl­le Puo­lan Krakovassa1906. Debyyt­ti oli niin val­loit­ta­va, että komea­dia löy­si tien­sä mei­dän­kin teat­te­rei­hin muu­ta­mia vuo­sia myö­hem­min. Ja lavoil­la Duls­ka on sii­tä alkaen sit­keäs­ti pysy­nyt. Klas­si­koil­la kun on tai­pu­mus puhua ja puhu­tel­la taval­la, joka tavoit­taa kat­so­jat kuih­tu­mat­ta yli aiko­jen. Klas­sik­ko tulee eteem­me yhä tuo­ree­na ja ajan­koh-tai­se­na, kos­ka se ei luo­vu peri­aat­tees­taan ker­toa meil­le ihmi­sil­le jotain ikiai­kais­ta, tois­tu­vaa ja inhi­mil­lis­tä tarinaa.

Por­va­ris­rou­va Duls­kan elas­ti­nen moraa­li tai­puu ja sopeu­tuu tilan­tee­seen kuin tilan­tee­seen. Tai yhtä hyvin voi­daan puhua moraa­lit­to­muu­des­ta, joka on puet­tu sopi­vai­suu­den ime­lään kaa­puun ja jota pei­tel­lään ja väri­tel­lään. Kysees­sä on koko ajan petos ja pet­tä­mi­nen, mut­ta kuka lopul­ta vetää pisim­män kor­ren, näh­dään vas­ta näy­tel­män lopussa.

Zapols­ka on mie­len­kiin­toi­nen dra­maa­tik­ko, sil­lä hän osaa mars­sit­taa laval­le jou­kon usko­mat­to­man vivah­teik­kai­ta eri-ikäi­siä nai­sia tei­neis­tä kyp­siin jo koke­nei­siin rou­viin. Mie­his­tä joku on ääne­käs, joku taas lähes mykis­tet­ty. Kai­kil­la on osan­sa Duls­kan pyö­ri­tyk­ses­sä. (Kaa­ri­na Perola)

ESI­TY­SA­JAT:

Tam­mi­kuun 2022 esi­tyk­set on vali­tet­ta­vas­ti jou­dut­tu perumaan.

Kesän esi­tyk­sis­tä tie­toa tulos­sa pian! Kan­nat­taa pysyä kuulolla 🙂

Liput: 20 €

VARAUK­SET JA LISÄTIETOJA:

puh. 040-744 3517
Koti­si­vut: www.toijalannayttamo.com
email: info@toijalannayttamo.com

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Varauk­set ja lisä­tie­to­ja:
e-mail: info@toijalannayttamo.com 
puh. 040-744 3517

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.toijalannayttamo.com

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!