fbpx

Turku, Hirvensalon Nuorisoteatteri

Ohjelmistossa 2021:

ALIISA IHMEMAASSA

Var­si­nais-Suo­men pahe­ne­van koro­na­ti­lan­teen vuok­si Hir­ven­sa­lon Nuo­ri­so­teat­te­rin kaik­ki syk­syn 2020 esi­tyk­set on peruttu.

Alii­sa ihme­maas­sa -tuo­tan­to on siir­ret­ty esi­tet­tä­väk­si kevään 2021 aika­na. Tar­kem­mat aika­tau­lut jul­kais­taan teat­te­rin net­ti­si­vuil­la mar­ras­kuus­sa. www.hirvarit.fi

LIPUT:

15 €
12 € (Lap­set, opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set)
Per­he­lip­pu: 45 € (2 aik. + 2 las­ta / 1 aik. + 3 las­ta)
Väh. 15 hlön ryh­mät: 10 € (opet­ta­jat, bus­si­kus­kit ja avus­ta­jat ilmaiseksi)

Ryh­mä­va­rauk­set, tilaus­näy­tök­set ja varaus­ten muu­tok­set:
045 – 613 57 83 / tuottaja@hirvarit.fi

TEAT­TE­RIN YHTEYSTIEDOT:

Syvä­lah­den moni­toi­mi­ta­lo
Van­ha Kaks­ker­ran­tie 8, Turku

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.hirvarit.fi

MUU­TA:

Ohjel­maa päi­vä­ko­din jou­lu­juh­liin tai fir­man koko per­heen pikkujouluihin?

PET­TE­RIN POS­SE on n. 30 minuut­ti­nen, humo­ris­ti­nen pie­nois­näy­tel­mä, joka sopii vie­rai­le­vak­si ohjel­ma­nu­me­rok­si jou­lui­siin koko per­heen tilai­suuk­siin. Ammat­tioh­jaa­jan käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma esi­tys keik­kai­lee 17.11.-22.12.2020. Lisä­tie­to­ja ja keik­ka­hin­nas­ton löy­dät kotisivuiltamme!

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2021!

Teat­te­rin ”Pik­ku­hir­va­rit” -ryh­män satu­näy­tel­mä PEK­KA TÖPÖ­HÄN­TÄ peruun­tui koro­na­ke­vääl­tä, mut­ta saa entis­tä ehom­man ensi-iltan­sa kevään kor­vil­la. Pekan, Mon­nin, Pil­lin ja Pul­lan, sekä muun Har­ju­ku­jan kis­sa­köö­rin haus­ko­ja ede­sot­ta­muk­sia pääs­tään seu­raa­maan 9.3.2021 alkaen. Lisä­tie­to­ja kotisivuiltamme!

Hir­ven­sa­lon Nuo­ri­so­teat­te­ri, ”Hir­va­rit”, on ammat­ti­joh­toi­nen las­ten ja nuor­ten har­ras­ta­ja­teat­te­ri, joka käyt­tää sekä näy­tel­mien ohjaa­ji­na, että muis­sa tuo­tan­nol­li­sis­sa teh­tä­vis­sä ainoas­taan teat­te­ria­lan ammattilaisia.

Tar­joam­me siis kor­kea­ta­sois­ta teat­te­ria, viihtymistakuulla!