fbpx

Uusikaupunki, Uudenkaupungin Teatteri

Ohjelmistossa 2020 - 2021:

MANNAPUUROA JA MANSIKKAA (NEON 2 MUSIIKILLA)

Esitykset ajalla 06.11.12.12.20

Uuden­kau­pun­gin Teat­te­rin musi­kaa­li­teh­das esit­tää: 

Man­na­puu­roa ja man­sik­kaa – musi­kaa­li ystä­vyy­des­tä, rak­kau­des­ta ja yli­ver­tai­ses­ta ysä­ris­tä. 

Sii­nä täy­tyy olla rak­kaut­ta, sii­nä täy­tyy olla unel­mii… Nii­tä, ja pal­jon muu­ta tar­joi­lee Uuden­kau­pun­gin Teat­te­rin syk­syn 2020 suur­musi­kaa­li Man­na­puu­roa ja man­sik­kaa, joka saa kan­tae­si­tyk­sen­sä lau­an­tai­na 7.11.2020.

Neon 2 -yhtyeen musii­kin ympä­ril­le raken­net­tu tari­na sei­laa ris­tei­lyl­le yhdes­sä kou­luai­kais­ten ystä­vys­ten kans­sa, jot­ka muis­te­le­vat nuo­ruut­taan 90-luvun alun pik­ku­kau­pun­gis­sa. Opet­ta­jien jal­lit­ta­mi­sen, tas­ku­läm­pi­män kil­jun juo­mi­sen ja tule­vai­suu­des­ta haa­vei­lun lisäk­si yhden kevään ja kesän aika­na ehdi­tään kokea kaik­ki ihmi­se­lon suu­rim­mat tun­teet ensi­rak­kau­des­ta pet­ty­myk­siin.

Mut­ta mik­si Mik­ko läh­ti­kään? Mitä tapah­tui sil­le yhdel­le Hei­no­sel­le? Ja jos tilai­suus tuli­si, löy­tyi­si­kö sitä ensi­rak­kau­den kemi­aa vie­lä 27 vuot­ta myö­hem­min?

Ohjaus Lau­ra Hur­me
Käsi­kir­joi­tus Päi­vi Sap­pi­nen
Musiik­ki Neon 2
Sovi­tuk­set ja lau­lu­jen har­joi­tus Kal­le Klotz

Katso tarkat esityspäivät

 

Pe 06.11.2020 klo 19.00 ennak­ko
La 07.11.2020 klo 18.00 ensi-ilta
Pe 13.11.2020 klo 19.00 s-etu
Pe 20.11.2020 klo 19.00 s-etu
La 21.11.2020 klo 18.00
Ke 25.11.2020 klo 19.00 s-etu
La 28.11.2020 klo 18.00
Pe 04.12.2020 klo 19.00 s-etu
La 12.12.2020 klo 18.00

Liput:

Liput 28 € (sis. käsit­te­ly­mak­sun), opis­ke­li­jat 15 € (sis. käsit­te­ly­mak­sun), ryh­mä­lip­pu 26 € (väh. 16 hlö). S-etu­kor­til­la erik­seen mer­ka­tuis­sa esi­tyk­sis­sä lipun hin­ta 26 €.  

Lip­pu­va­rauk­set:

Teat­te­rin toi­mis­to (02) 8451 5440 / säh­kö­pos­ti: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
Ti klo 9 – 17, ke – pe klo 9 – 13. pyhä­päi­vät pois lukien. Kul­ler­von­tie 11 a.

Ryh­mä­va­rauk­set (yli 15 hen­ki­löä) sekä pyö­rä­tuo­li­pai­kat vara­taan pel­käs­tään Uuden­kau­pun­gin teat­te­rin lipun­myyn­nis­tä.

Lip­pu­lu­nas­tuk­sia voi teh­dä myös Yhteis­pal­ve­lu­pis­te Pas­sa­ris­ta (Rau­han­ka­tu 10, avoin­na arki­sin klo 9 – 16.30) 050 420 5260. Myös R-kios­kil­ta voi ostaa lip­pu­ja tapah­tu­man nimel­lä. Jokai­ses­sa myyn­ti­pis­tees­sä on samat hin­nat.

TANKKI TÄYTEEN, MAALLA MUUTTAJAT

Esitykset ajalla 5.2. – 27.3.2021

Niin maan perus­teel­li­sen haus­ka näy­tel­mä, on nääs toi Vile­nien elä­mä sen ver­ran tapah­tu­ma­ri­kas­ta. Suloa ei ole nopeu­rel­la pilat­tu, mut­ta kyl­lä se sil­ti pys­tyy pirus­ti asioi­ta sot­keen. Hual­toa­se­ma meni ja Emmi halu­aa ompe­li­mon. Sulon piti ostaa huu­to­kau­pas­ta ompe­lu­ko­ne, mut­ta tyh­myyt­tään osti pirun hua­no­kun­to­sen maa­ti­lan. Sin­ne kor­peen ne sit­ten muut­ti. Nyy Sulo on lähe­tet­ty kaup­paan… Mitä se ny tual kyö­rää? Ei, juma­lau­ta, ny se on osta­nu lam­pai­ta. Muka­na menos­sa Sulon ja Emmin lisäk­si Ulla, Juha­na ja tie­ten­kin Rei­ni­kai­nen, mui­den kylä­läis­ten lisäk­si.

Teks­ti Neil Hardwick ja Jus­si Tuo­mi­nen (dram. Olka Hori­la)

Ohjaus Jari Luo­la­maa

Katso tarkat esityspäivät

pe 05.02. klo 18.00 ensi-ilta
ke 10.02. klo 19:00 s-etu­näy­tös
la 13.02. klo 13.00 s-etu­näy­tös
la 20.02. klo 13.00
la 06.03. klo 13.00
la 13.03. klo 13.00
ti 16.03. klo 19.00
la 20.03. klo 13.00
la 27.03. klo 13.00

Liput:

Liput 23 € (sis. käsit­te­ly­mak­sun), opis­ke­li­jat 15 € (sis. käsit­te­ly­mak­sun), ryh­mä­lip­pu 21 € (väh. 16 hlö). S-etu­kor­til­la erik­seen mer­ka­tuis­sa esi­tyk­sis­sä lipun hin­ta 21 €.  

Lip­pu­va­rauk­set:

Teat­te­rin toi­mis­to (02) 8451 5440 / säh­kö­pos­ti: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
Ti klo 9 – 17, ke – pe klo 9 – 13. pyhä­päi­vät pois lukien. Kul­ler­von­tie 11 a.

Ryh­mä­va­rauk­set (yli 15 hen­ki­löä) sekä pyö­rä­tuo­li­pai­kat vara­taan pel­käs­tään Uuden­kau­pun­gin teat­te­rin lipun­myyn­nis­tä.

Lip­pu­lu­nas­tuk­sia voi teh­dä myös Yhteis­pal­ve­lu­pis­te Pas­sa­ris­ta (Rau­han­ka­tu 10, avoin­na arki­sin klo 9 – 16.30) 050 420 5260. Myös R-kios­kil­ta voi ostaa lip­pu­ja tapah­tu­man nimel­lä. Jokai­ses­sa myyn­ti­pis­tees­sä on samat hin­nat.

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.uudenkaupunginteatteri.fi