fbpx

Uusikaupunki, Uudenkaupungin Teatteri

Ohjelmistossa 2020 - 2021:

MANNAPUUROA JA MANSIKKAA (NEON 2 MUSIIKILLA)

Esitykset ajalla 25.11.2020 – 27.03.2021

Uuden­kau­pun­gin Teat­te­rin musi­kaa­li­teh­das esittää: 

Man­na­puu­roa ja man­sik­kaa – musi­kaa­li ystä­vyy­des­tä, rak­kau­des­ta ja yli­ver­tai­ses­ta ysä­ris­tä. 

Sii­nä täy­tyy olla rak­kaut­ta, sii­nä täy­tyy olla unel­mii… Nii­tä, ja pal­jon muu­ta tar­joi­lee Uuden­kau­pun­gin Teat­te­rin syk­syn 2020 suur­musi­kaa­li Man­na­puu­roa ja mansikkaa.

Neon 2 -yhtyeen musii­kin ympä­ril­le raken­net­tu tari­na sei­laa ris­tei­lyl­le yhdes­sä kou­luai­kais­ten ystä­vys­ten kans­sa, jot­ka muis­te­le­vat nuo­ruut­taan 90-luvun alun pik­ku­kau­pun­gis­sa. Opet­ta­jien jal­lit­ta­mi­sen, tas­ku­läm­pi­män kil­jun juo­mi­sen ja tule­vai­suu­des­ta haa­vei­lun lisäk­si yhden kevään ja kesän aika­na ehdi­tään kokea kaik­ki ihmi­se­lon suu­rim­mat tun­teet ensi­rak­kau­des­ta pettymyksiin.

Mut­ta mik­si Mik­ko läh­ti­kään? Mitä tapah­tui sil­le yhdel­le Hei­no­sel­le? Ja jos tilai­suus tuli­si, löy­tyi­si­kö sitä ensi­rak­kau­den kemi­aa vie­lä 27 vuot­ta myöhemmin?

Ohjaus Lau­ra Hur­me
Käsi­kir­joi­tus Päi­vi Sap­pi­nen
Musiik­ki Neon 2
Sovi­tuk­set ja lau­lu­jen har­joi­tus Kal­le Klotz

Liput:

Liput 28 € (sis. käsit­te­ly­mak­sun), opis­ke­li­jat 15 € (sis. käsit­te­ly­mak­sun), ryh­mä­lip­pu 26 € (väh. 16 hlö). S-etu­kor­til­la erik­seen mer­ka­tuis­sa esi­tyk­sis­sä lipun hin­ta 26 €. 

Lip­pu­va­rauk­set:

Teat­te­rin toi­mis­to (02) 8451 5440 / säh­kö­pos­ti: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
Ti klo 9 – 17, ke – pe klo 9 – 13. pyhä­päi­vät pois lukien. Kul­ler­von­tie 11 a.

Ryh­mä­va­rauk­set (yli 15 hen­ki­löä) sekä pyö­rä­tuo­li­pai­kat vara­taan pel­käs­tään Uuden­kau­pun­gin teat­te­rin lipunmyynnistä.

Lip­pu­lu­nas­tuk­sia voi teh­dä myös Yhteis­pal­ve­lu­pis­te Pas­sa­ris­ta (Rau­han­ka­tu 10, avoin­na arki­sin klo 9 – 16.30) 050 420 5260. Myös R-kios­kil­ta voi ostaa lip­pu­ja tapah­tu­man nimel­lä. Jokai­ses­sa myyn­ti­pis­tees­sä on samat hinnat.

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.uudenkaupunginteatteri.fi