fbpx

Teatterituotannot

Ohjelmisto 2020:

Tv:sta tut­tu Min­na Kive­lä her­syy Yli­hoi­ta­ja Anne­li Ala­kos­teik­ko­na jän­ni­tys­tä, roman­tiik­kaa ja huu­mo­ria tih­ku­vas­sa vanhainkotikomediassa.

SYLVI JA HURU-UKOT

Har­maa­hap­sien peli­kent­tä pöli­see, kun pap­pa­rai­set Eero ja Kau­ko otta­vat mit­taa toi­sis­taan. Sop­paa maus­taa ker­keä­kie­li­nen Syl­vi nai­sen viek­kau­del­la - ja vähän sydä­mel­lä­kin. Musiik­ki­nu­me­roi­na soi­vat men­neit­ten vuo­sien suu­rim­mat hitit. Näyt­te­li­jä Eeva Elo­ran­ta juh­lii 45-vuo­tis­ta tai­val­taan näyt­tä­möl­lä Syl­vin roo­lis­sa. Yli­hoi­ta­ja Anne­li Ala­kos­teik­ko­na nau­run paik­ko­ja tar­joi­lee puo­les­taan tv:sta tut­tu Min­na Kivelä!

Ter­ve­tu­loa Eeron, Kau­kon, Syl­vin ja yli­hoi­ta­ja Anne­li Ala­kos­tei­kon seu­raan! Tans­si­li­put (tans­sit alus­ta­vas­ti alkaen 26.9.), väliai­ka­tar­joi­lu­jen ennak­ko­ti­lauk­set ja myyn­ti Hotel­li Iso­Val­kei­nen, puh. 017 5396 501; email: sales@isovalkeinen.com

ESI­TYK­SET MIN­NA KIVE­LÄN TÄH­DIT­TÄ­MÄ­NÄ 2020 HOTEL­LI ISO­VAL­KEIS­EN KESÄ­TEAT­TE­RI

PE 17.7. KLO 19
LA 18.7. KLO 14
PE 7.8. KLO 14

ESI­TYS­PAIK­KA

Hotel­li Iso­Val­keis­en kesä­teat­te­ri
Hotel­li Iso­Val­kei­nen, Lam­pi­sa­li
Maja­nie­men­tie 2, 70420 Kuopio

LIPUT alkaen perus­lip­pu 25,00€/ elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön, varusmies/ sivii­li­pal­ve­lus­mies 23,00€/ ryh­mä­lip­pu 22,00€ (min. 10 hlöä). Lip­pu­pis­tees­tä ostet­tui­hin lip­pui­hin lisä­tään pal­ve­lu- ja toimitusmaksu.

LIP­PU­MYY­MÄ­LÄT:

Teat­te­ri­tuo­tan­not / Myyn­ti­pal­ve­lu
PUH: 050 3721402, 0500 508803
EMAIL: teatterituotannot@gmail.com
www.teatterituotannot.fi

Lip­pu­pis­te Oy
Lip­pu­jen myyn­ti­pal­ve­lu ja osta­mi­sen neu­von­ta
Puh. 0600 900 900 (2€/alk.min+mpm/pvm)
Maa­nan­tai - lau­an­tai 9 – 21; Sun­nun­tai 10 – 18
www.lippu.fi

R-kios­kit

Ovi­li­pun­myyn­ti 1h ennen esi­tys­tä. Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät kätei­sen lisäk­si pank­ki­kor­tit ja Smartumit.

 

KÄSI­KIR­JOI­TUS Hele­na Ant­to­nen
ROO­LEIS­SA Eeva Elo­ran­ta, Saka­ri Kaut­to, Las­se Ten­hu­nen ja Min­na Kive­lä
KES­TO n. 1h45min, sisäl­täen välia­jan
Ohjaus Eeva Lap­pa­lai­nen Kuvat Proe­vents ja M. Kive­lä
Oikeu­det Sunklo; Tuo­tan­to teatterituotannot.fi

Muu­tok­set mahdollisia.

Teat­te­rin kotisivut:

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!