fbpx

Turku, TEHDAS Teatteri

Ohjelmistossa 2022:

Baby Judo

ESITYKSET 9.9.-25.9.2022

Kuva: Ant­ti-Juha­ni Manninen

Baby Judo on kehol­li­ses­ta ja liik­keel­li­ses­tä ilmai­sus­ta ammen­ta­va nyky­teat­te­rie­si­tys esi­tys­tai­teen, tans­sin, nuk­ke­teat­te­rin ja mate­ri­aa­li­teat­te­rin ris­ti­ve­dos­sa. Eri tai­teen­la­jit toi­mi­vat toi­sil­leen kehyk­si­nä, tai lins­sei­nä, joi­den läpi ne saa­vat uudel­leen valot­tua, tul­la uudel­leen ymmär­re­tyik­si ja vai­kut­taa toi­siin­sa. Lop­pu­tu­lok­se­na on näyt­tä­mö­teos, joka ei ase­tu suo­raan tut­tu­jen tai­teen­la­jien alueil­le, vaan rai­vaa itsel­leen oman pik­ki­riik­ki­sen pai­kan todellisuudessa.

Ikä­suo­si­tus: 13+
Liput: 22€/20€/10€

TEH­DAS Teatteri

Itäi­nen Ran­ta­ka­tu 64, 20810 Tur­ku
liput@tehdasteatteri.fi
puh: 050 4413136

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.tehdasteatteri.fi

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!