fbpx

Vantaa, Vantaan Näyttämö

OHJELMISTOSSA 2023

Aina joku eksyy

Liput

25€ / 20€ + tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € / tilaus, lippu.fi)

Aina joku eksyy on näy­tel­mä per­hees­tä, jon­ka alko­ho­li ja välin­pi­tä­mät­tö­myys repii hajal­le. Näy­tel­mä on kir­joi­tet­tu ker­to­maan 1950–90-luvun aika­lai­sis­ta, mut­ta teks­tin käsit­te­le­mät aiheet ovat ajat­to­mia. Lap­set kas­va­vat isän huos­tas­sa, kun äiti on aina jos­sain muu­al­la ja hil­jal­leen alko­ho­li­soi­tu­mas­sa. Las­ten kat­ke­ruus pur­kau­tuu vas­ta aikui­si­na, kun äiti jou­tuu sai­raa­laan aivo­ve­ren­vuo­don jäl­keen.
Näy­tel­mä liik­kuu tun­tei­den ja muis­to­jen ohjaa­mi­na ket­te­räs­ti ajas­ta ja pai­kas­ta toi­seen näyt­täen trau­ma­ti­soi­tu­neen per­heen nykyis­tä elä­mää sekä tapah­tu­mia, jot­ka ovat nyky­het­keen aja­neet.
Reko Lundá­nin kir­joit­ta­man näy­tel­män tapah­tu­mat tem­paa­vat mukaan­sa huu­mo­rin kei­noin, kui­ten­kin säi­lyt­täen todel­li­sen sisäl­tön­sä kipui­neen ja tun­toi­neen. Sil­lä elä­mä on val­lan nau­ret­ta­vaa, kun sitä kat­soo huu­mo­ril­la höystettynä.

Esi­tyk­set:

4.3. klo 17 ensi-ilta

8.3. klo 19 / 11.3. klo 17 / 12.3. klo 17
15.3. klo 19 / 18.3. klo 17 / 19.3. klo 17
21.3. klo 19 / 22.3. klo 19 / 26.3. klo 17
29.3. klo 19 / 31.3. klo 19 / 1.4. klo 17

Työ­ryh­mä:

Kir­joit­ta­nut: Reko Lundán
Ohjaus: Simo Lap­pa­lai­nen
Roo­leis­sa:
Lau­ri ja Loton VV 2. - Las­si Lil­jan­to
Ripa - Jyr­ki Lepo­mä­ki
Eino, Haah­ti, Siva­ri, Jopi ja Loton VV 1. - Lee­na Mar­ko­vaa­ra
Han­na - Anne-Mari God­lews­ki
Nykyi­nen Han­na ja Suvi - Kata­rii­na Saa­re­la
Tuo­mo, Aro­pu­pu ja Ilpo - Erk­ki Lei­no­nen
Aki - Ter­hi Kau­nis­mä­ki
Opet­ta­ja­tar, Uusi Nai­nen, Irme­li ja Vie­no - Rit­va-Lee­na Har­vio
Lii­sa - Annii­na Kon­ti­nen
Työ­ryh­mä:
Lavas­tus - Simo Lap­pa­lai­nen
Puvus­ta­ja - Pau­la Mer­ta
Tar­peis­to - Mai­ja Lap­pa­lai­nen & Pau­la Mer­ta
Valo­suun­nit­te­li­ja - Bör­je Flood
Ääni­suun­nit­te­li­ja - Juk­ka Nyman
Tek­nii­kan ope­roin­ti - Arne Nuot­ti­mä­ki
Mark­ki­noin­ti ja vies­tin­tä - Tee­mu Sep­pä­nen
Gra­fiik­ka - Mikael Reko­la
Tuot­ta­ja - Mai­ja Lappalainen

Ins­ta­gram: @vantaannayttamo
Face­book: Van­taan Näyttämö