fbpx

Vantaa, Vantaan Näyttämö

OHJELMISTOSSA 2022 - 2023

Läbä Läbä - Impro Show

Liput:

15€ / 10€

Van­taan Näyt­tä­mön Läbä Läbä -impro­vi­saa­tio­ryh­mä tar­joi­lee ylei­söl­le ennen­nä­ke­mät­tö­män shown! Näis­sä esi­tyk­sis­sä jokai­nen esi­tys on aina ensi-ilta, sil­lä kaik­ki kek­si­tään täs­sä ja nyt.

Tun­nel­mal­li­nen Navet­ha­lian huo­ne­teat­te­ri on oiva paik­ka tul­la viet­tä­mään iltaa ja kat­so­maan mitä kaik­kea jän­nää improil­les­sa käy!

Tulossa alkuvuodesta 2023!

Ins­ta­gram: @vantaannayttamo
Face­book: Van­taan Näyttämö