fbpx

Vantaa, Vantaan Näyttämö

OHJELMISTOSSA 2024

PEKKA TÖPÖHÄNTÄ

Vantaan näyttämö 2024
Liput

25 € / 20 € + tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € / tilaus)

Vantaan Näyttämö esittää rakastetun Pekka Töpöhännän alkutarinan.

Täs­sä klas­si­kok­si muo­dos­tu­nees­sa tari­nas­sa Pek­ka muut­taa maal­ta kau­pun­kiin, mis­sä hän tutus­tuu niin uusiin eläi­nys­tä­viin kuin ilke­ään Mon­ni-kis­saan­kin. Näy­tel­mä on kos­ket­ta­vas­ti ja kevyes­ti vai­kei­ta aihei­ta käsit­te­le­vä kuvaus, jos­sa lopul­ta ystä­vyys voit­taa ilkey­den ja paha saa palkkansa.

Gös­ta Knuts­so­nin käsit­te­le­mät suu­ret tee­mat, kuten eri­lai­suu­den koh­taa­mi­nen ja ulko­puo­li­suu­den tun­ne, ovat eri­tyi­sen ajan­koh­tai­sia vuon­na 2024. Näy­tel­mä tuo aiheet hel­pos­ti käsi­tel­tä­väk­si sekä lap­sel­le että aikui­sel­le jät­täen kat­so­jal­le lopuk­si iloi­sen toi­von­ki­pi­nän ja kevyen mielen.

RONJA, RYÖVÄRINTYTÄR

Vantaan näyttämö 2024 - 2
Liput

28,10 € / 23 € + tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € / tilaus)

Astrid Lindgrenin Ronja, ryövärintytär on rakastettu koko perheen fantasiaseikkailu

Myrs­kyi­se­nä yönä syn­tyy ryö­vä­ri­pääl­lik­kö Matiak­sel­le tytär, joka saa nimek­seen Ron­ja. Ron­jan vart­tues­sa hän on riit­tä­vän itse­näi­nen lähe­tet­tä­väk­si tut­ki­maan suur­ta maa­il­maa. Siel­lä hän­tä odot­taa mon­ta kieh­to­vaa seik­kai­lua – mut­ta myös vaa­ro­ja. Erää­nä päi­vä­nä hän tapaa Bir­kin, joka on Matiak­sen veri­vi­hol­li­sen, Bor­kan, poi­ka. Uuden ystä­vyy­den haas­tee­na on per­hei­den väli­nen syvä riita.

Ron­ja, ryö­vä­rin­ty­tär on koko per­heen klas­sik­ko, joka ker­too kai­ken voit­ta­vas­ta ystä­vyy­des­tä ja vapaudenkaipuusta.