fbpx

Vantaa, Vantaan Näyttämö

OHJELMISTOSSA 2024

KUMIHANSKA

Liput

25€/20€ + tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € / tilaus www.lippu.fi)

Kumihanska on hauska farssi, joka kertoo periaatteiden kiinni pitämisestä – myös silloin kun ei oikeasti pidä niistä kiinni

Mar­tin, Mor­ris ja Aston ele­le­vät yhtei­ses­sä kom­muu­nis­sa eko­lo­gis­ten peri­aat­tei­den nimeen van­noen. He vas­tus­ta­vat kaik­kia län­si­mai­sen kon­ser­va­tii­vi­sen kult­tuu­rin edus­ta­mia asioi­ta, kuten mate­ria­lis­tis­ta elä­män tapaa, vain koval­la työl­lä pär­jää -ajat­te­lua ja yksia­vioi­suut­ta tai avio­liit­toa yleensäkin.

Mor­ri­sin äiti on kui­ten­kin päät­tä­nyt saat­taa poi­kan­sa elä­män takai­sin oikeil­le rai­teil­le ja jär­jes­tä­nyt hänel­le unel­mien mor­sia­men. Mor­ris on salan­nut ystä­vil­tään avioliittoaikeensa.

Kun asia tulee ilmi, miel­lyt­tä­mis­ha­lui­nen Mor­ris sot­keu­tuu val­ta­vaan hätä­val­hei­den verk­koon, joka sot­kee asioi­ta entisestään.