fbpx

Yläne, Himolan Teatteri

OHJELMISTOSSA 2022 - 2023

Tervetuloa Himolan teatteriin!

Himo­lan teat­te­ri toi­vot­taa kat­so­jat ter­ve­tul­leik­si teat­te­riim­me Pöy­tyän Ylä­neel­le ympä­ri vuo­den. Olem­me aktii­vi­nen har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ryh­mä, jol­la on perin­tei­ses­ti kol­me ensi-iltaa vuodessa.