fbpx

Laukaa, Kanavateatteri

OHJELMISTOSSA 2024

Vauhdilla verkkoon

Karin ja Marian ylä­ker­ras­sa majai­le­va Han­nu on aikeis­sa viet­tää muka­van pik­ku loman Naan­ta­lis­sa isän­sä kans­sa, mut­ta kaik­ki suun­ni­tel­mat leviä­vät käsiin kun Karin eteen tökä­tään hälyt­tä­vä print­ti. Eikä aikaa­kaan, kun kaa­os kar­kaa käsis­tä. Ikä jo hie­man pai­naa Karin ja Han­nun askel­ta, mut­ta epä­toi­vo ajaa hei­dät yliin­hi­mil­li­siin pon­nis­tuk­siin. Kata­stro­fi toi­sen­sa perään väl­te­tään täpä­räs­ti, mut­ta riit­tää­kö sekään?

Onnis­tuu­ko Karin yri­tys tila­ta ruo­kaa kii­nak­si? Onnis­tuu­ko Han­nu kana­voi­maan uskot­ta­vas­ti puhe­lin­fir­man hen­ki­lö­kun­nan ongel­mia? Löy­tää­kö inno­kas moto­ris­ti­nuo­ru­kai­nen sokean pyö­räi­li­jä­kau­not­ta­ren tee­tu­vas­ta vai bistros­ta? Löy­tää­kö haja­mie­li­nen isuk­ki tien­sä lähiös­tä uima­ran­nan pukukoppiin?

Kana­va­teat­te­ris­sa näkyy Kuusan nuo­ri­so­seu­ran yli sata­vuo­ti­nen näy­tel­mä­har­ras­tus­pe­rin­ne. Koh­ta 30 toi­min­ta­vuo­ten­sa aika­na Kana­va­teat­te­ri on kivun­nut mer­kit­tä­väk­si har­ras­ta­ja­teat­te­rik­si, jota tul­laan kat­so­maan mat­ko­jen­kin takaa. Meil­lä on 120-paik­kai­nen sisä­näyt­tä­mö sekä 600-paik­kai­nen kesä­teat­te­ri. Teat­te­ris­sam­me näh­dään vuo­sit­tain 4-5 ensi-iltaa.

Teatterit ja harrastajateatterit | Keski-Suomi