fbpx

Nilsiä, Nilsiän Louhosareena

OHJELMISTOSSA 2023

PESÄNJAKO

Liput

Ennak­koon ostet­tu­na lipun hin­ta on 37,50 euroa ja siel­tä saa myös elä­ke­läis- yms. alennukset.

Lip­pu­ja saa myös por­til­ta, hin­ta sil­loin aina 39 €, ei erikoisalennuksia.

Louhosareena hemmottelee kesäteatterin ystäviä kepeällä nykyaikaan sijoittuvalla musiikkikomedialla.

Kar­ta­no­mil­jöö­seen syn­tyy vää­rin­kä­si­tys­ten värit­tä­mä tapah­tu­ma­ri­kas sat­tu­mus­ten sar­ja, jon­ka kome­dian kunin­kaal­li­set mehus­ta­vat her­kul­li­sel­la näyttelijäntyöllä.

Tapah­tu­mat käyn­nis­ty­vät, kun asia­na­ja­ja Jar­mo Pasa­la (Mik­ko Ran­ta­ni­va) jou­tuu kiris­tyk­sen koh­teek­si. Jar­mon kak­sos­ve­li Pert­ti (Sami Hint­sa­nen) kek­sii Jar­mol­le pii­lo­pai­kan nai­sys­tä­vän­sä Kai­san (Min­na Kos­ke­la) työ­pai­kal­ta. Sari Sii­kan­de­rin esit­tä­mä vara­kas les­ki­rou­va Miriam Rockwood ajau­tuu tapah­tu­mien kes­ki­öön tah­to­mat­taan. Miria­min kar­ta­nol­la asuu kak­si sulois­ta alpak­kaa Jack­son ja Sut­tu­ra, miten ne liit­ty­vät tari­naan? Ja kuka onkaan ympä­ris­tö- ja käsi­te­tai­tei­li­ja Onni (Vil­le Maja­maa). Näy­tel­mäs­sä muka­na myös enke­li­ää­ni­nen Lis­su (Sen­ni Raap­pa­na). Muis­sa roo­leis­sa mm. Pasi Sari­kos­ki ja Louie So.

Kesä­ko­me­dian tari­naan lin­kit­tyy Tuu­re Kil­pe­läi­sen ja Kai­hon Kara­vaa­nin sie­lu­kas musiik­ki. Luvas­sa on nopea­tem­poi­nen rikos­ko­me­dia kau­ka­na arkirealismista.

Tule ja viihdy!